Afbeelding

Pinda doet debat ontsporen

Algemeen

Het college gaat toch een repliek indienen bij de Raad van State op de reactie van Katwijk op het beroepsschrift Valkenhorst. Ook zal met de buurtgemeente worden onderhandelt over met name de woningbouw aan de gemeentegrens. Op 16 april zal een extra Raadsvergadering worden belegd over Valkenhorst. En dan was er nog die pinda…

Door Jan H. de Roij

Annemarie Hofman (LW) kwam in de Raadsvergadering op 26 maart terug op het debat in de Commissie Fysieke Leefomgeving over het al dan niet indienen van een repliek op de reactie van Katwijk op het Wassenaars beroepsschrift bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Valkenhorst. Zie onze berichtgeving vorige week. In die vergadering liet wethouder Wim Koetsier nog weten dat er geen repliek zou worden ingediend, omdat het beroepsschrift duidelijk genoeg is.

In de Raadsvergadering onthulde de wethouder echter dat hij na rijp beraad heeft besloten om toch een repliek in te dienen. Daarmee voldoet hij aan een door LW mede namens CDA, PvdA, VVD en DLW ingediende motie die hem daartoe oproept. In dezelfde motie wordt het college opgedragen met Katwijk bindende afspraken te maken over de Groene Zone en het bebouwde gebied direct daarachter en de Raad daar voor 10 mei over te informeren. De wethouder zegde ook dat toe, waarop de motie unaniem werd aangenomen.

Enige haast is nu wel geboden, omdat op 28 mei bij de Raad van State een hoorzitting zal plaatsvinden over het beroep. In verband met de door Hart voor Wassenaar geïnitieerde extra Raadsvergadering over Valkenhorst op 16 april verlangde deze partij in een motie dat de repliek uiterlijk 14 april beschikbaar is. De wethouder gaf aan dat dat niet zal lukken.

Daarna verviel de vergadering in een lichte chaos. Die werd voor een deel veroorzaakt door Henri Hendrickx die aanvankelijk zijn motie introk, daarbij drie toezeggingen wenste zonder echt heel helder te formuleren wat die zijn. De wethouder verslikte zich vervolgens in een pinda. Wat misschien de reden was dat hij in plaats van in te gaan op te opmerkingen van de fractievoorzitter van HvW tot ontsteltenis van Annemarie Hofman (LW) plotseling verklaarde dat als hij tot overeenstemming komt met Katwijk er geen repliek ingediend zal worden. Echter de even daarvoor unaniem aangenomen motie stelt dat sowieso een repliek moet worden ingediend. Vervolgens werd Hendrickx naar zijn mening onvoldoende in de gelegenheid gesteld door de burgemeester om te interveniëren waardoor hij op zijn bekende wijze de motie alsnog indiende en die uitgebreid ging toelichten. Sonja Hibbert (GL) en Hofman (LW) waren inmiddels het vertrouwen kwijt dat de wethouder ook inderdaad een repliek zou indienen en besloten “voor alle zekerheid” voor de motie van HvW te stemmen. Uiteindelijk werd de motie verworpen met de stemmen van de coalitie tegen.

Waar oplopende emoties en een zich verslikkende wethouder al niet toe in staat zijn: de volledige ontsporing van een debat waar de angel al was uitgehaald door het besluit wel een repliek in te dienen. Op 16 april het vervolg.

Uit de krant