Oplage:
14.000.

Correspondenten:
Iris Oostlander, Jan Pieter Becker, John Schrader, Jos Knijnenburg, Ad Zopfi, Nicole Siemer, Loes Rietvelt, Emma Odijk, Jan de Roij, Lydia Hendriksen en Josée Nan

Fotografie:
Anton Overklift
René de Wit.

De Wassenaarse Krant wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij o.a. de Bibliotheek, het Gemeentekantoor, de Daily Shop en Keurslagerij Groeneveld. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen en advertenties die verstrekt worden via De Wassenaarse Krant in al haar verschijningsvormen, op enigerlei wijze te gebruiken en/of te verspreiden.

In De Wassenaarse Krant vindt u op vrijdag de achtergrondverhalen van het wekelijkse nieuws, de gebruikelijke rubrieken zoals; Berichten van uw gemeente, Wassenaar Feliciteert, maar ook de Familieberichten, de opsomming van wat er te doen is, de sportverslagen, het aanbod van het Filmhuis en de Bibliotheek en vooral veel ‘lees’verhalen over dorpsgenoten, sporttalenten, bijzondere reizen en avonturen, oftewel: heel veel meer! Wij zijn er voor en door Wassenaar!