De initiatiefnemers van de petitie voor het behoud van het fietspad met een groep schoolkinderen.
De initiatiefnemers van de petitie voor het behoud van het fietspad met een groep schoolkinderen.

Mogelijk al snel debat over Fietspad

Algemeen

Er komt mogelijk een extra gemeenteraadsvergadering begin maart over het fietspad aan de Schouwweg Noord. Het debat zal worden gevoerd op basis van het nieuwe voorstel van de wethouder tot inrichting van deze straat. Het zou consensus tussen de belanghebbenden moeten opleveren.

Door Jan H. de Roij

In de gemeenteraad van 27 februari is kort gesproken over het Fietspad aan de Schouwweg Noord. Dit naar aanleiding van een - later ingetrokken - motie van Hart voor Wassenaar. Wethouder Wim Koetsier gaf aan dat hij drie “intensieve gesprekken” heeft gevoerd met alle belanghebbenden. Hij wil het proces, dat zich nu in een afrondende fase bevindt, zorgvuldig afwikkelen. Volgende week zal de Raad in een brief worden geïnformeerd over de resultaten.

De vraag was wanneer die brief en dus de uitvoering van de motie van 19 december die daartoe geleid heeft, zal worden geagendeerd. Normaal zou zijn tijdens de volgende Raadsvergadering eind maart, maar in de motie was een deadline opgenomen voor de brief, zijnde 1 maart. Tegelijkertijd stond in de motie dat de werkzaamheden aan de Schouwweg tijdelijk “on hold” moeten worden gezet. Betekent dat dat het fietspad dus vanaf 1 maart verwijderd mag worden? Volgens Sonja Hibbert (GL) is dat niet het geval: on hold staat los van de datum voor de brief. Henri Hendrickx (HvW) vertrouwde het blijkbaar niet helemaal en wil zo snel mogelijk na ontvangst van de brief een extra Raadsvergadering beleggen. Zijn partij heeft de benodigde vijf raadszetels om dat af te dwingen. Dus begin maart komt er waarschijnlijk een extra Raadsvergadering over het Fietspad.

Op 23 februari heeft de wethouder met de petitiegroep en de buurtvereniging Schouwweg Noord een overleg belegd om tot een concreet consensusplan te komen. Volgens de leden van de petitiegroep is dat nog niet gelukt. De weg is te smal om alle parkeerwensen, een fietspad en vrije doorgang voor de brandweer te realiseren. In een brief gedateerd 26 februari doet de petitiegroep een paar voorstellen om uitgaande van een vrij liggend fietspad ook aan de parkeerwensen te voldoen. Daarbij onderstrepen ze ietwat vilein dat het een keuze is tussen “het parkeren voor de deur van een tweede auto” voor een aantal bewoners en “het belang van duizenden inwoners om gebruik te maken van het vrij liggend fietspad.” Het is deze afweging die volgens de briefschrijvers de wethouder moet maken.

Uit de krant