De huidige hoogte van het ANWB- complex vergeleken met de 40 meter hoge aanbouw. Foto: Joost Gieskes.
De huidige hoogte van het ANWB- complex vergeleken met de 40 meter hoge aanbouw. Foto: Joost Gieskes.

Wassenaar en bouwhoogten

Algemeen

Er is al veel gezegd over bouwen op de ANWB-locatie. De insprekers uit Den Haag noemden daarbij een aspect van het plan dat zeker tot enige zelfreflectie zou kunnen leiden. Waarom aan de rand voor Wassenaar in Den Haag hoogbouw toestaan, als dit verder in het dorp niet wordt geaccepteerd en Wassenaar formeel protesteert tegen gestapelde bouw aan de noordgrens bij de nieuwe wijk Valkenhorst? Is gestapelde bouw een probleem of een kans? En waarom kan hoogbouw wel als het ons minder direct lijkt te raken?

Door Ad Zopfi

Bouwhoogte is al decennia een discussiepunt in Wassenaar. De meeste bebouwing in Wassenaar telt drie bouwlagen, waarbij de derde bouwlaag meestal een kap is. Bij nieuwbouw wordt vaak als maximale hoogte 9 of 12 meter aangehouden. Dat zijn respectievelijk drie en vier bouwlagen. Oudere grote woningen met twee bouwlagen en een kap halen met gemak hoogten tussen 12 en 15 meter. Dat geeft aan dat bouwhoogten met enige nuance bekeken kunnen worden.

In tegenstelling tot Wassenaar kiest de gemeente Den Haag steeds meer voor echte hoogbouw, tussen 80 en 140 meter. Niet alleen in de centrale zones rondom stations, maar bijvoorbeeld ook in zuidwest. In dat perspectief is de opstelling van de gemeente Den Haag met betrekking tot de ANWB-locatie enigszins opportunistisch. Hoogbouw kan (bijna) overal, maar niet in Benoordenhout.

Vanaf circa 50 meter spreken we over het algemeen van hoogbouw, daar blijft de bouwhoogte op de ANWB-locatie onder. Daar gaat het over 37 à 40 meter, met uitschieters naar 47 meter, zo’n 15 bouwlagen. Als er wat hoger gebouwd kan worden, blijft een groot deel van de locatie onbebouwd, wat een bepaald ruimtelijk beeld geeft. Meer laagbouw zal de locatie in stedenbouwkundige zin meer doen verdichten. Als je tenminste niet aan het volume wil tornen. En dat volume komt overeen met wat er nu al staat.

Het ruimtelijke effect van een bouwlaag meer, circa 3 meter in hoogte, is ruimtelijk over het algemeen minder ingrijpend dan een groter bebouwd oppervalk. De gekozen architectuur is uiteraard ook relevant. Variatie in hoogte kan bijdragen aan een levendig ruimtelijk beeld. Maar wat is dan passend en wat niet? Een boeiende en vaak eindeloze discussie. Met diepgewortelde oordelen en weinig nuance. Dit is geen pleidooi om vooral hoger te bouwen. Hooguit een pleidooi om van geval tot geval te kijken wat ruimtelijk mogelijk en passend is. En ons niet vast te bijten in meters.

En wat betekent dit voor ons dorp? Hoogbouw is en blijft uit den boze, maar kan er soms iets meer? Kunnen we vanuit een gewenst ruimtelijk beeld naar bouwplannen kijken in plaats van enkel de meters te tellen? Of blijft de ANWB-locatie een eenmalige casus, die vooral de gemoederen in Den Haag bezighoudt.

Uit de krant