Afbeelding

Vanaf 1 juli rondje Valkenburgse Meer

Algemeen

Vanaf 1 juli kan Stoomtrein Katwijk Leiden 360 graden rond Valkenburgse Meer rijden

Op vrijdag 1 juli a.s. wordt op het terrein van Stoomtrein Katwijk Leiden het vernieuwde binnenmuseum officieel geopend en neemt de organisatie na 31 jaar afscheid van de onvermoeibare voorzitter Pieter van der Ham. Na de openingshandeling door Zuidhollandse gedeputeerde Willy de Zoete – van der Hout (Economie, Cultuur en Toerisme) en de nodige toespraken stappen de genodigden in een aantal wagons achter een stoomlocotief voor de allereerste rit van 360 graden rondom het Valkenburgse Meer.

Door Jos Knijnenburg

We konden al eerder melden dat de stoomlocomotieven en wagons dit rijseizoen eindelijk helemaal rondom het Valkenburgse Meer konden gaan rijden omdat het ontbrekende stuk railtracé is aangelegd, maar Stoomtrein Katwijk Leiden heeft via de eigen site de datum van 1 juli a.s. bekendgemaakt. Op bijgaande foto de oude Haarlemse spoorbrug die spoorbeheerder ProRail beschikbaar stelde aan de smalspoorders en die afgelopen zomer al op zijn plek kon worden gelegd. Het loodzware gevaarte waaraan lang is gewerkt om de brug voor de smalspoor locomotieven berijdbaar te maken, ligt als overspanning op een plek bij het Valkenburgse Meer die veel bezoekers van het recreatiegebied nog nooit vanaf dit punt zullen hebben gezien. De waterweg tussen de Zijlwatering (Wassenaar - Oude Rijn) en de Valkenburgse Plas, die wordt gebruikt door zandschepen waarmee het zand dat in het meer wordt gewonnen, wordt afgevoerd. De omgeving van deze waterweg, inclusief het langgerekte terrein tussen de Zijlwatering en het meer dat wordt gebruikt voor de opslag van het gewonnen zand, is al vele tientallen jaren aan zowel de noord- als de zuidkant hermetisch afgesloten. De situatie van het fietspad dat vanuit Wassenaar de oostelijke oever van de Zijlwatering volgt en letterlijk doodloopt bij het hek waarachter het depot van zandwinner Van Herwaarden is gelegen, verandert na 1 juli niet. Het zijn alleen de rails van het smalspoor die zijn doorgetrokken, waardoor de locs straks voor het hek niet langer hoeven te rangeren om tijdens een ritje weer terug te rijden. We memoreerden al eerder in deze kant een raadsvoorstel van B en W van Wassenaar uit januari 1994 dat de basis legde voor de aanleg van het fietspad tussen de Hogeboomseweg, de zuidrand van het Valkenburgse Meer en het toenmalige fietspad naast de parallelweg van de A44. Er was toen al sprake van een toekomstige aftakking waardoor er een directe fietsroute tussen Wassenaar en Valkenburg (later gemeente Katwijk) zou ontstaan. “Dit pad kan pas worden aangelegd in 2006 vanwege de zandwinningsconcessie in het Valkenburgse Meer”, schreven B en W 28 jaar geleden. Die concessie loopt nog steeds en dat hebben de vrijwilligers van Smalspoor Leiden Katwijk die meer dan een kilometer ontbrekende rails deels met spierkracht hebben aangelegd, ook gemerkt. De spoorbrug op de foto moest op een bepaalde hoogte worden gelegd om de waterweg niet geheel af te sluiten en bovendien is er een overgang aangelegd die de kruising van motorverkeer van de zandwinner niet belemmert. Het is na 1 juli 2022 alleen nog de vraag wanneer de spoorleggers van Stoomtrein Katwijk Leiden opnieuw aan de bak moeten. In april 2007 besloot de gemeente Wassenaar om haar verzet tegen de toen al jaren op Wassenaars grondgebied geplande uitbreiding van de zandwinning in het Valkenburgse Meer te staken. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied is daarop aangepast en in alle recente plandocumenten over de Groen Zone is de fysiek uitbreiding van het meer al zichtbaar. Realisatie betekent dat Smalspoor Katwijk Leiden haar railtracé voor een flink deel moet verplaatsen op het rondgebied van Wassenaar om het al in 1993 planmatig vastgelegde, maar pas nu gerealiseerde, rondje Valkenburgse Meer te kunnen blijven rijden.

Meest gelezen