De genomineerden voor de Wassenaarse Vrijwilligersprijzen 2021. Foto: René de Wit.
De genomineerden voor de Wassenaarse Vrijwilligersprijzen 2021. Foto: René de Wit.

Vrijwilligers in het zonnetje gezet tijdens de uitreiking van de Wassenaarse Vrijwilligersprijzen 2021

Algemeen

“U verdient een lintje”, “jullie zijn onze ambassadeurs”, “u mag trots zijn op uzelf”. Afgelopen vrijdagavond werden veel vrijwilligers zeer terecht in het zonnetje gezet tijdens de uitreiking van de ‘Wassenaarse Vrijwilligersprijzen 2021’. “Het zijn de prijzen die we eigenlijk vorig jaar al wilden uitreiken. Deze datum is vijf keer verzet, maar gelukkig zijn veel van u vandaag fysiek aanwezig”, aldus de voorzitter van de jury. Tussen de prijsuitreikingen door was er ruimte voor sprekers, een enquête, de uitreiking van een handreiking door de ‘vrijwilligers van de toekomst’ en natuurlijk een hapje en een drankje. Allemaal georganiseerd door de Wassenaarse Vrijwilligerscentrale (VCW).

Door Iris Oostlander

Aan Jolande de la Rambelje, de coördinator van de VCW, lid van de jury van de vrijwilligersprijzen en de vrouw achter de schermen van de organisatie, de eer om de avond te openen. “Deze avond staat in het teken van ‘nieuwe gezichten’. We hebben dit keer de aandacht vooral gericht op nieuwe Nederlanders, expats en mensen met een beperking. Zij laten zien dat iedereen vrijwillig kan werken. Vrijwilligers zijn broodnodig want zij vormen het cement van onze samenleving.” Wethouder Ritske Bloemendaal kon de mooie woorden beamen: “Ik ben waanzinnig trots op u. Want u maakt andere mensen gelukkiger door uw werk. En ik weet dat u elkaar allemaal een prijs gunt, want dat is de aard van een vrijwilliger. Maar ik feliciteer hierbij toch graag de prijswinnaars”.

Uit handen van de ‘vrijwilligers van de toekomst’, de projectgroep die samen met Jolande heeft uitgezocht hoe vrijwilligers te vinden en te binden in de toekomst, kregen wethouder Ritske Bloemendaal en Inge Zweerts de Jong de eerste ‘handreiking’ uitgereikt. Het was Thom de Jong die ook namens deze groep vrijwilligers een enquête hield waarbij duidelijk werd dat vrijwilligerswerk een breed begrip is. Het enthousiasmerende filmpje dat deze groep had gemaakt liet zien hoe leuk en gezellig het werk kan zijn maar ook dat je er als vrijwilliger zélf veel van kan leren en er gelukkiger van wordt.

Aan Marc van Dijk, als voorzitter van de jury, de taak om de winnaars van deze Vrijwilligersprijzen bekend te maken. Dit keer geen derde, tweede en eerste plaats, maar vier winnaars. “Want eigenlijk zijn jullie allemaal winnaars!” Beth Brauen, Sandra de Geus, Marvin van der Nat en Rahim Sadiqyar kregen een groot applaus, oorkonde en bloemen en de organisaties alwaar zij werkzaam zijn een mooi bedrag, mede dankzij een donatie van de UVV, een vrijwilligersorganisatie die helaas haar taken heeft neergelegd. Ook was er een prijs voor een groep en die werd gewonnen door de jonge trainers van WZK Zwemmen. Overigens was het een lastige keuze voor de jury die dit jaar bestond uit Ingrid Römer, Mirjam Franken, Robbin Ruijgrok, Bryan Hakkeling, Jolande en Marc. Ook spreker Luc Blok, de bekende Wassenaarse Meesterijsbereider, werd positief ontvangen. Op humoristische wijze stimuleerde hij zijn toehoorders om vooral alle vrijwilligers voor te dragen zodat zij volgend jaar allemaal een lintje krijgen. Want “dat verdienen deze mensen stuk voor stuk!” Tijdens de borrel in de foyer van de Warenar, zoals altijd uitstekend verzorgd door de medewerkers aldaar, werd duidelijk dat de vrijwilligers echt hadden genoten van dit samenzijn, want dat was uiteraard de bedoeling van deze avond!