Afbeelding

Waarom is Wassenaar onveilig voor fietsers?

Algemeen

Zowel de Raadsleden als de wethouder stelden zich de vraag waarom er zoveel fietsongelukken gebeuren in Wassenaar. De wethouder denkt dat het komt door het toerisme vanuit buiten ons dorp.

Door Jan H. de Roij

Volgens vergelijkingssite Independer is Wassenaar, na Leiden, met 21,2 fietsongevallen per 10.000 inwoners de gevaarlijkste gemeente in Zuid Holland voor fietsers; 57 ongevallen per jaar. Wij berichtten daar over in de krant van 15 september. Dit nieuws vormde aanleiding voor Sabrina Everard (CDA) en Susanne van Eps (GL) om vragen te stellen aan wethouder Wim Koetsier.

Mw. Everard vroeg de wethouder of hij een verklaring had voor dit hoge aantal fietsongevallen; vergeleken met het landelijk gemiddelde van 8,5. “Heeft dat te maken met de internationale samenstelling van de bevolking of met de wegen?” De wethouder heeft er geen verklaring voor “anders dan dat Wassenaar een grote aantrekkingskracht heeft op veel fietsers van buiten”. Het is verspreid door heel het dorp en er kan ook niet gezegd worden dat het met name om ouderen gaat. Overigens ouderen zijn wel oververtegenwoordigd bij e-bikeongelukken.

Zij riep de wethouder op om bij verkeersbesluiten de veiligheid van fietser en voetgangers centraal te stellen. Volgens de wethouder doet hij dat ook bij de inrichting van de infrastructuur.

Mw. van Eps spreekt over “schokkende aantallen” en confronteerde de wethouder met zijn opmerkingen bij de start van het fietsfestival dat Wassenaar een fietsveilige gemeente is. Koetsier komt niet terug op zijn woorden, maar wijst erop dat het cijfer vertekend wordt door het groot aantal toeristische fietsers van buiten de gemeente in relatie tot het gering aantal inwoners. Wat hij aan de vergroting van de fietsveiligheid gaat doen, is het verbeteren van de onveilige plekken die geïdentificeerd zijn. Zo noemt hij als voorbeeld het Ammonslaantje en de drukke fietskruising bij de waterpomp tegenover hotel Duinoord. Voorts verwijst hij naar het wegcategoriseringsplan waarin opgenomen zullen worden maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Overigens vermeldenswaard is het verband dat in een ingezonden brief in deze krant vorige week werd gelegd tussen het hoge aantal fietsongevallen in ons dorp en het besluit van het college om het fietspad aan de Schouwweg te verwijderen, waardoor de kinderen op weg naar de Montessorischool niet meer over een veilig fietspad kunnen.

Ook kwam in de gemeenteraad nog even aan de orde de T-splitsing Violierenweg/Van Cranenburchlaan. In 2014 is die splitsing aangepast zodat lang vrachtverkeer en lange bussen geen gebruik meer kunnen maken van die splitsing. De busmaatschappij heeft een verzoek ingediend om die T-splitsing wel weer toegankelijk te maken. De wethouder gaf aan geen wijzigingen te zullen toepassen op die T-splitsing.

Uit de krant