Afbeelding

Caroline Klaver verbazend openhartig bij verlaten van de politiek

Algemeen

Een emotioneel afscheid afgelopen dinsdag van Caroline Klaver door de harde woorden die zij sprak richting “een van de wethouders”, waarbij iedereen in de gemeenteraadsvergadering wist dat het wethouder Henri Hendrickx betrof. Wat gaat de burgemeester doen met haar beschuldigingen en wat zullen de politieke gevolgen zijn?

Door Jan H. de Roij

Tijdens de gemeenteraadsvergadering afgelopen dinsdag werd afscheid genomen van Caroline Klaver. Zoals bekend trad zij op 30 november af als wethouder nadat de VVD uit de coalitie stapte.

De burgemeester wees in zijn korte speech op de vele verdiensten die Caroline Klaver de afgelopen acht jaar voor de gemeente heeft gehad. Eerst als gemeenteraadslid voor de VVD en later als wethouder, waarbij sociaal domein, verkeer en ondernemend Wassenaar centraal stonden. Wat het verkeer betreft zag de burgemeester bij haar een paradigmaverschuiving richting ‘groene’ wethouder door haar pleidooien voor fietsgebruik en afwaardering van de Rijksstraatweg.

In haar dankwoord nam Caroline Klaver in harde en duidelijke bewoordingen afstand van de bestuurscultuur van het huidige college, waarbij vooral wethouder Hendrickx het moest ontgelden. Zij zag gedurende de afgelopen vijf maanden de overtuiging “verwelken” om gezamenlijk te werken aan een mooi Wassenaar: “Er was geen sprake van collegiaal bestuur; het was geen team”. De nadruk lag volgens haar op het behoud van het wethouderschap en op eigen projecten. Vervolgens ging Caroline Klaver in de versnelling en beschuldigde “een van de wethouders”, waarmee volgens de politiek ingewijden Henri Hendrickx werd bedoeld, van een bedreigende bejegening van medewerkers en Raadsleden van de oppositie, die buiten alle normale omgangsvormen zouden zijn. Ook zouden er banale woorden zijn gebezigd in de gemeenteraad over Insprekers en raadsleden. Klaver: “De sociale veiligheid van een ieder komt hiermee in het gedrang; ik wil daar geen onderdeel van zijn”. Om te vervolgen: “Het vrat aan me dat medewerkers, Raad en inwoners niet met respect bejegend werden”. Zij vroeg zich af of ze niet eerder actie had moeten ondernemen, maar ze had gehoopt dat het tij zou keren, doch dat bleek niet het geval. Zij sloot af met een oproep aan de gemeenteraad en het college om ervoor te zorgen dat niemand in dit dorp zich onveilig hoeft te voelen, zeker niet binnen de ambtelijke organisatie en binnen de Raadszaal. 

Natuurlijk hebben we wethouder Hendrickx om een reactie gevraagd. Hij wilde er weinig over kwijt. Het liet hem koud wat Caroline Klaver beweerde en de samenwerking in het college met haar was altijd al moeizaam geweest. Een van zijn fractiegenoten merkte nog op het unfair te vinden en dat haar nog nooit iets was gebleken over een onveilige situatie.

Het is dramatisch dat VVD-coryfee Caroline Klaver op deze wijze afscheid heeft genomen van de gemeentepolitiek. Want niemand gelooft dat zij na een dergelijke speech nog terug zal keren. Een vertrek hoort zo niet te verlopen! Dat zij heeft gemeend met een geweldige knal de deur achter zich dicht te moeten gooien, geeft aan hoe hoog de emoties en woede bij haar de afgelopen tijd zijn opgelopen. Het geeft ook aan dat er toch wel wat mis lijkt te zijn in de intermenselijke verhoudingen in de Paauw. En alhoewel naar verluidt de overige leden van het college zich niet herkennen in de beschuldigingen over de onveilige werkomgeving voor de ambtenaren zal de burgemeester de noodzaak waarschijnlijk wel voelen om een onderzoek in te stellen. Daar valt in deze tijd haast niet aan te ontkomen. Tegelijkertijd moeten we ook de effecten niet onderschatten die deze woorden hebben op wethouder Hendrickx. Hij lijkt wel stoïcijns, maar het is moeilijk voorstelbaar dat het hem niet raakt. Bovendien was hij niet in de gelegenheid om in de Raadszaal te reageren. En dan de politieke fall-out van de woorden. Hoe verwerken LW en GL ‘politiek’ de beschuldigingen? Voorts, in hoeverre zullen de bewoordingen op de positie van de VVD in de Raad afstralen: Caroline Klaver was lijsttrekker tijdens de verkiezingen en een politiek kopstuk. Klonken in haar woorden de mening van de VVD door? Kortom: de ontboezemingen van Caroline Klaver, hoe begrijpelijk ook, zet de politieke verhoudingen nog verder op scherp.

Afbeelding

Uit de krant