Joop Zomer deelt zijn passie voor kaarten graag met u
Joop Zomer deelt zijn passie voor kaarten graag met u

Tentoonstelling van Wereldkaarten de allerkleinste en de allergrootste

Algemeen

Wassenaar - In de grote vitrine van de bibliotheek is alweer de twaalfde tentoonstelling ingericht. De vitrinecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Historische Vereniging Oud Wassenaer, de Stichting Historisch Centrum Wassenaar en de Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar heeft Joop Zomer bereid gevonden om een gedeelte van zijn collectie atlassen en kaarten ten toon te stellen.

Joop verzamelt al van af zijn jonge jaren kaarten en wil zijn passie graag met ons delen. Ook nu nog - als er geen lock down is- is hij veelal te vinden als vrijwilliger bij de cartografische collecties van de Universiteit Leiden. Hij weet veel details te vertellen over de tentoongestelde kaarten,die hij veelal op boekenmarkten heeft aangeschaft. Dus schroom niet om hem daarover te mailen. (rngvan1869@hotmail.com)
Afgelopen maandag 10 januari heeft Joop de allerkleinste Bosatlas “De Wereld boskabouter” als laatste geplaatst in de vitrine. Een foto van de allergrootste kaart van Nederland, de wereldkaart die te vinden is in de vloer van de Burgerzaal van het Paleis op de Dam is er ook. Naast kaarten in verschillende grootte zijn er ook andere “afwijkende” kaarten te zien zoals de kaarten uit de Bos schoolatlas der geheele aarde uit 1879 ( 2e druk). Bij de weergave van de meridianen ging P.R.Bos er bij de eerste drukken van 1877 nog uit van de nulmeridiaan van Ferro. Pas in de druk van 1902 werd de Greenwich-meridiaan algemeen toegepast.
Ook kaarten uit de grote VARA gezinsatlas uit 1975 zijn ten toongesteld. Deze kaarten waren bedoeld als achtergrond informatie bij het nieuws. Ook koperdruk kaarten uit de Andrees Allgemeiner Handatlas uit 1914 ( 6e druk) liggen er. Dit zijn zeer gedetailleerde Duitse kaarten. Naast topografische kaarten liggen er ook niet oppervlakte getrouwe kaarten. De zogenaamde schetsmatige of gedachten kaarten. Een voorbeeld hiervan is de kaart van de London Underground met hoeken van 90 graden.