Onderschrift foto: Leerlingen van basisschool de Kievietschool met wethouder Ritske Bloemendaal, Lisanne Schutrops (juf Kievietschool), Rochelle Heerema (Positive Minds) en Sharon den Hollander (Bibliotheek Wassenaar).
Onderschrift foto: Leerlingen van basisschool de Kievietschool met wethouder Ritske Bloemendaal, Lisanne Schutrops (juf Kievietschool), Rochelle Heerema (Positive Minds) en Sharon den Hollander (Bibliotheek Wassenaar). Foto:

DE KIEVIETSCHOOL GEEFT LES OVER ARMOEDE AAN GROEP 7/8

Algemeen

Groep 7/8 van basisschool de Kievietschool heeft op woensdag 10 april per groepje een presentatie gegeven. Onderwerp was de armoedeleskist waar ze de afgelopen zes weken les uit hebben gehad.

Door Gemeente Wassenaar 

De klas is als eerste groep in Wassenaar aan de slag gegaan met de leskist Kansrijk, doorbreek de cirkel van Armoede. De feestelijke lancering van dit project werd bijgewoond door wethouder Onderwijs, Ritske Bloemendaal. Hij woonde de presentaties bij en ging daarna met de klas in gesprek over het thema armoede.

Wethouder Onderwijs, Ritske Bloemendaal was enthousiast na het zien van de presentaties: “Ook in Wassenaar zitten kinderen op school die in armoede opgroeien. Door middel van deze leskist leren kinderen wat armoede inhoudt en wordt er onderling meer begrip getoond voor elkaars situatie. Het was ontzettend mooi om te zien hoe de kinderen uit groep 7/8 van de Kievietschool elk op hun eigen manier een presentatie voor de klas gaven en zo lieten zien dat ze de leskist goed gebruikt hebben.”

De armoedeleskist is opgenomen in het vaste scholenaanbod van de Bibliotheek Wassenaar. Deze kist is gratis te leen voor alle scholen in Wassenaar om het thema armoede/kansengelijkheid in de klas bespreekbaar te maken. De leskist is een initiatief van de Stichting Positive Minds en is ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De kist bevat een lesbrief, klassikale opdrachten en dertig populaire jeugdboeken. Klassikaal wordt het boek ‘Adres onbekend’ gelezen, over de 13-jarige Felix die er alles aan doet om te verbergen dat hij met zijn moeder in een kampeerbusje woont en eigenlijk dakloos is. Aan de hand van aansprekende verhalen ervaren leerlingen wat het met iemand doet om in een gezin met een laag inkomen op te groeien. Via verhaalpersonages leren kinderen zich te verplaatsen in anderen. Zo ontstaat meer empathie, begrip en respect voor elkaar.

Uit de krant