Afbeelding
Foto:

Voor Jagerslaan is de maat vol

Algemeen

Op 8 april hebben een groot aantal bewoners van de Jagerslaan een actie gevoerd tijdens de ochtendspits tegen het sluipverkeer. De bedoeling was om de weg te bezetten, maar daar heeft men uiteindelijk van afgezien na overleg met de politie. De actie trok de aandacht van omroep Sleutelstad en kwam ook ter sprake in de Commissievergadering van die avond.

Door Jan H. de Roij

Een vertegenwoordiger van het Jagerslaancomité gaf een toelichting op de actie van die ochtend. Het doel was om wederom aandacht te vragen voor het sluipverkeer, dat ook maandagochtend weer massaal richting Jagerslaan reed vanwege een file op de N44. Ook wees hij op de overtredingen van de maximumsnelheid “waar de politie geen weet van heeft.” Echter de directe aanleiding voor het protest was de herinrichting van het kruispunt van de Storm van ‘s-Gravesandeweg en de Jagerslaan. Er is tussen de Storm Noord en Storm Zuid een drempel gekomen voor fietsers en voetgangers waardoor het autoverkeer door belijning vanuit de Storm de Jagerslaan wordt ingeleid. Daarmee wordt de vrees van de buurtbewoners bevestigd dat de gemeente van de Jagerslaan een doorgaande weg wil maken. 

Dit blijkt volgens de buurt ook uit de wens van het college om de Jagerslaan te categoriseren als een GOW (Gebiedsontsluitingsweg). Ook heeft de herinrichting tot gevolg dat het fietsverkeer geen voorrang meer heeft als zij het kruispunt oversteken. Daardoor ontstaat volgens de buurt een onveilige situatie. De inspreker: “het lijkt wel of de gemeente doorstroming belangrijker vindt dan veiligheid.” En tot slot: “in de buurt is er een grote bereidheid voor vervolgacties.”

Francoise van Leeuwen (HvW) greep de onrust in de buurt aan om in de Commissie Fysieke Leefomgeving vragen te stellen aan wethouder Wim Koetsier. Zij vroeg met name aandacht voor de ontstane situatie voor de fietsers. Die kwalificeert zij als onveilig en heeft ook tot gevolg dat het sluipverkeer wordt bevorderd en dat er harder wordt gereden op het kruispunt. De wethouder kon in zijn antwoord nog niet zeggen dat door de gecreëerde voorrangsituatie voor auto’s het voor fietsers ook daadwerkelijk onveiliger is geworden. Hij gaat in gesprek met de buurt en de situatie ter plekke bekijken. Hij sluit aanpassingen niet uit.

Uit de krant