Afbeelding

Het is voor de krakers bijna voorbij met de mooie zomer in Huize Ivicke

Algemeen

Terwijl de Rijksoverheid begin deze week het Nationaal Hitteplan in werking stelde en de Vierdaagse van Nijmegen een Driedaagse werd, kunnen de krakers in Huize Ivicke nog even genieten van het rijk beboste koele landgoed op de hoek van de Rijksstraatweg en de Rust en Vreugdlaan. Begin juni konden we al melden dat de eerder gestelde deadline voor de ontruiming van het pand die langs gerechtelijke weg op 28 mei jl. was bepaald en drie dagen later zou worden uitgevoerd, van de baan was.

Door Jos Knijnenburg

Vier weken na de berichtgeving in deze krant stelden B en W alweer een informatief schrijven aan de gemeenteraad op, waarin werd gemeld dat de voorzieningenrechter had gereageerd op het verzoek van de krakers om in Huize Ivicke te mogen blijven totdat de Raad van State in hoger beroep uitspraak had gedaan. Opvallend hierbij is dat de voorzieningenrechter al op 2 juni het verzoek van de krakers afwees. In de op 28 juni jl. gedateerde informatiebrief aan de raad werd aangegeven dat de krakers “tot en met 14 juli” de tijd kregen om Huize Ivicke uit eigen beweging te verlaten. Formeel zou de gemeente Wassenaar vanaf 14 juli mogen overgaan tot ontruiming van het monumentale pand. Het was echter al geruime tijd eerder duidelijk dat de soep zo heet niet zou worden geserveerd aan de Rust en Vreugdlaan. Immers, eerder had het college al schriftelijk richting de gemeenteraad te verstaan gegeven dat de eerst mogelijke mogelijkheid voor een ontruiming pas “na de zomerperiode” zou zijn. Een dergelijke operatie vergt immers een ruime assistentie van de politie, hetgeen roostertechnisch tijdig moet worden ingepland met het oog op het inmiddels lopende evenementenseizoen en de zomer, die deze week de status van hoogzomer bereikte. In laatste raadsbrief van 28 juni jl. herhaalt het college nog eens dat mocht het onverhoopt tot een uitzetting van de krakers komen, “dan is het de verwachting dat dit na de zomer gebeurt”. Tegelijkertijd bleek uit diezelfde brief dat B en W eind juni al met vertegenwoordigers van de krakers in contact waren getreden over een vertrek uit het pand op een rustige en ordentelijke wijze, “zoals hun advocaten tijdens de zitting en in de media hebben aangegeven”. Dat de soap rondom Huize Ivicke het goed doet in de media bleek de afgelopen week al. Afgelopen vrijdagochtend trok een verslaggever van het AD het veld in en constateerde dat Huize Ivicke nog altijd werd bewoond en dat er verschillende auto’s op de oprit stonden. Dat laatste is al jaren het geval (zie bijgaande archieffoto uit augustus 2019) al willen de spandoeken op en rond de villa nog wel eens veranderen. ‘Ivicke blijft’ staat er thans op een fraai ouderwets stukje huisvlijt op de voorgevel. Het gegeven in de meest recente brief van het college dat de krakers van Huize Ivicke al dan niet direct, mede via de media communiceren werd de afgelopen week opnieuw bevestigd. Een eventuele ontruiming vindt pas na de zomer plaats, maar één van krakers bevestigt dat men met de gemeente in gesprek is over een vrijwillig vertrek en zolang dit overleg gaande is, hoeven de krakers niet te vertrekken. Haast hebben ze niet, maar dat weten de volgers van deze soap die inmiddels het vijfde jaar is ingegaan al lang. Dat Huize Ivicke blijft voortbestaan zoals op de gevel staat te lezen, is een zekerheid. In de laatste raadsbrief meldt het college strijdvaardig de verhaalsactie van de “instandhoudingsmaatregelen” waaronder het herstel van het dak, door te zetten. Het protest van de eigenaar tegen die verhaalsactie heeft er wel toe geleid dat het te verhalen bedrag met ruim 5.200 euro is verhaald, maar met een uiteindelijke claim van 1.005.482,77 euro aan de pantalon, zet de verlaging voor de aangesproken partij niet echt zoden aan de dijk. Overigens stelt Wassenaar dit bedrag op zowel de huidige als de vorige eigenaar te gaan verhalen, omdat die beiden als overtreder kunnen worden aangemerkt. Is er voor een eventuele ontruiming van Huize Ivicke nog geen datum bepaald, voor het verhaal van de opknapkosten geldt een betaaltermijn van zes weken, gerekend vanaf 28 juni jl. Of de Zilvervloot met HMS Ivicke medio augustus Wassenaar daadwerkelijk zal binnenvaren is allerminst zeker, gezien de bezwaarmogelijkheden die nog mogelijk zijn.

Uit de krant