Marvin van der Nat
Marvin van der Nat

Even voorstellen: PvdA commissielid Marvin van der Nat

Algemeen

Iedere raadsfractie kan zich in commissievergaderingen van de gemeenteraad laten vertegenwoordigen door maximaal twee commissieleden. Deze commissieleden moeten ook op de kieslijst van hun politieke partij hebben gestaan. Henri van Smirren, raadslid van de PvdA: “Vooral voor de kleinere fracties zijn de commissieleden van groot belangrijk. Er komt een veelheid aan onderwerpen voorbij waarover een standpunt moet worden bepaald. Dan is het fijn als je het werk kunt verdelen. Ik ben dan ook blij dat Marvin van der Nat deze taak op zich wil nemen en hij vorige week is benoemd tot commissielid van de PvdA. Marvin gaat zich voornamelijk richten op de commissie sociaal domein. Het is bijzonder dat Marvin deze functie nu gaat vervullen. Marvin is lichamelijk beperkt en heeft een behoorlijk medisch traject achter de rug om te komen waar hij nu is. Hij is een echte doorzetter en klaar om zich volledig in te zetten als commissielid. Door zijn ervaring met de zorg heeft Marvin veel goed zien gaan maar hij weet ook als geen ander waar het beter kan. En, waar blijvend en meer aandacht nodig is. Marvin werd vanwege onder andere zijn inzet voor de luisterlijn, cliëntenraad SWZ en de Stichting Gehandicapten Wassenaar afgelopen vrijdag samen met vier andere plaatsgenoten tot Wassenaars vrijwilliger van het jaar gekozen. Een geweldige waardering waarmee wij hem vanuit PvdA van harte mee feliciteren.”