Afbeelding
Foto: Van Reijn

En daar is dan het bestuurscultuur rapport

Algemeen

In februari van dit jaar heeft burgemeester de Lange bureau Berenschot de opdracht gegeven voor een onderzoek naar de sociale veiligheid en bestuurscultuur in Wassenaar. Het zou een algemeen onderzoek moeten worden waarbij niet aan waarheidsvinding wordt gedaan.

Door Jan H. de Roij

De diverse signalen die de burgemeester had ontvangen over grensoverschrijdend gedrag vormden voor hem de reden voor dit onderzoek. De directe aanleiding waren dergelijke beschuldigingen van Caroline Klaver over een van de wethouders. Iedereen ging er weliswaar vanuit dat zij Henri Hendrickx bedoelde, maar zij maakte dat niet expliciet. Gevolg was dat de andere vertrekkende wethouders, van Sloten en Boon, ook last hadden van de beschuldigingen. Op 14 maart zegde de burgemeester toe bij Caroline Klaver te zullen aandringen om met een naam te komen. Echter zoals u elders in deze krant kunt lezen, is het Berenschot-onderzoek niet op deze affaire ingegaan. De conclusies hebben een meer ‘algemeen’ karakter, waardoor er nog geen streep kan worden gezet onder de affaire die Wassenaar vlak voor Kerst op zijn grondvesten deed trillen. Daarvoor zullen we waarschijnlijk moeten wachten tot de publicatie van het onderzoek van Henri Hendrickx. Op de foto: sinds 13 maart heeft Wassenaar een nieuw college van B&W bestaande uit burgemeester Leendert de Lange en de wethouders Laurens van Doeveren (VVD), Wim Koetsier (CDA), Ritske Bloemendaal (D66/PvdA) en Ronald Zoutendijk (DLW). Karin Handstede (tweede van links) is gemeentesecretaris Wassenaar.

Het onderzoeksrapport is hier te lezen: EINDRAPPORT Bestuurscultuur en sociale veiligheid in Wassenaar

Uit de krant