Manage Chai-Valley aan de Katwijkseweg 22a genoodzaakt te sluiten?
Manage Chai-Valley aan de Katwijkseweg 22a genoodzaakt te sluiten?

Nieuws uit de Raadszaal

Algemeen

Ook deze week hebben zich in De Paauw een aantal ontwikkelingen voorgedaan die we u niet willen onthouden.

Door Jan H. de Roij

Klaver voorzitter
Voormalig wethouder Caroline Klaver wordt de nieuwe voorzitter van de lokale VVD. Deze functie was reeds geruime tijd onbezet. Caroline Klaver was lange tijd het boegbeeld van de VVD en onder andere lijsttrekker bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Na de teleurstellend verlopen verkiezingen werd deze prominente VVD-er wethouder in een coalitie met Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar en Groen Links. Dit college klapte over plannen om de OZB met 20 % te verhogen. De VVD verliet de coalitie en Caroline Klaver moest haar wethouderschap opgeven. Zij deed dat met een speech waarin zij onder andere mede-wethouder Hendrickx beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. Dit vormde de aanleiding voor de burgemeester om een extern onderzoek te laten instellen naar de bestuurscultuur in ons dorp. Als voorzitter zal Caroline Klaver zich bezig gaan houden met het bestuur van de partij en niet meer met de dagelijkse politiek in Wassenaar. Naar aanleiding van signalen over grensoverschrijdend gedrag, waaronder de beschuldigingen van Caroline Klaver aan het adres van Henri Hendrickx, heeft burgemeester de Lange bureau Berenschot verzocht een onderzoek in te stellen naar de bestuurscultuur en integriteit in Wassenaar. De resultaten waren aanvankelijk voorzien voor april, doch er is vertraging in het schrijfproces opgetreden. Inmiddels is het rapport gereed en wordt het geanalyseerd op de Paauw. Wij burgers moeten nog even geduld hebben alvorens we de onderzoeksresultaten en belangrijker nog ‘het verbetertraject’ kunnen lezen. Eerst worden de Raadsleden vertrouwelijk bijgepraat en begin juni zou het rapport dan openbaar worden. Medio juni volgt een debat in de gemeenteraad.

Fractievoorzitterschap CDA
De kogel is door de kerk. Wat menigeen al verwacht had is gebeurd: Saskia Ettema-Walkate wordt de nieuwe fractievoorzitter van de tweevrouwsfractie van het CDA. Na het vertrek van Hubert Schokker naar Voorschoten was zij nog het enige fractielid en daardoor al eigenlijk per definitie fractievoorzitter. Het CDA krijgt daarmee een enthousiaste ‘mensenmens’ als politiek leider. Die nieuwe open uitstraling zal het CDA ongetwijfeld goed doen. Haar fractie zal worden versterkt met Sabrina Everard; nu nog commissielid. Dat maakt het CDA met Groen-Links de enige gemeenteraadsfractie met een volledig vrouwelijke samenstelling.

Chai-Valley
Veel bedroefde insprekers afgelopen maandag in de Raadszaal. Zij vrezen voor het voortbestaan van manege Chai-Valley aan de Katwijkseweg. Vooral de ponylessen van Eline zullen worden gemist. Wat deze manege zo uniek maakt is dat kinderen vanaf 4 jaar al terecht kunnen en dat kinderen met een beperking welkom zijn. In een reactie wees wethouder Koetsier op het ontbreken van een vergunning voor manegeactiviteiten. Sterker nog deze activiteiten waren uitdrukkelijk uitgesloten bij de planologische bestemmingswijziging van de woning. Jarenlang zijn de manegeactiviteiten door de vingers gezien, maar na klachten over stankoverlast is de gemeente gedwongen te handhaven. De wethouder zal met een informatiebrief naar de gemeenteraad komen. Hij vroeg zich in algemeenheid af of er een paardenbeleid moet komen.

Uit de krant