Afbeelding

Burgemeester tijdens nieuwjaarsreceptie: “Praat met elkaar”

Algemeen

Afgelopen dinsdagavond waren alle dorpsbewoners uitgenodigd in Raadhuis de Paauw voor de nieuwjaarsreceptie. Er was een redelijke opkomst, waardoor er in de pronkzalen van het voormalige paleis van prins Frederik een geanimeerde sfeer was. Vrijwel alle wethouders en gemeenteraadsleden waren aanwezig om de gasten te woord te staan. Het centrale middelpunt was burgemeester Leender de Lange die in zijn nieuwjaarsspeech de heikele politieke thema’s niet uit de weg ging.

Door Jan H. de Roij

In zijn speech sprak de burgemeester zijn zorg uit over de politieke- en bestuurlijke instabiliteit in Wassenaar. Dit, naar aanleiding van het uiteenspatten van de huidige coalitie. “Dit is niet goed voor het dorp en vraagt voor alle betrokkenen inzet en samenwerking om dit weer op de rit te zetten”. Een andere zorg voor hem is de “scherpe” bestuurscultuur in ons dorp: “dat mag, maar dan moet je wel de grenzen bewaken en ingrijpen als er signalen zijn, die ordentelijk bestuur in de weg staan”. Met dat ‘ingrijpen’ doelde de burgemeester op het onderzoek dat een extern bureau gaat doen naar de integriteit en bestuurscultuur in Wassenaar. Hij herhaalde nog maar eens de kernwaarden van de ambtelijke organisatie “respect, verantwoordelijkheid en omgevingsgericht”. Beide politieke onderwerpen sloten mooi aan bij het centrale thema van de nieuwjaarsspeech: het zoeken naar overeenkomsten en verbinding: “kom uit je bubbel en ga het gesprek aan”. En wat de relatie tussen de burger en de ambtelijke organisatie betreft doet hij een beroep op ons om niet onmiddellijk allerlei juridische procedures te starten; “probeer allereerst eens het gesprek met de gemeente aan te gaan”. Kortom “praat met elkaar en probeer bij problemen samen tot oplossingen te komen”.

En tijdens de receptie die op de speech volgde werd er inderdaad volop gepraat. Of daarmee ook allerlei problemen werden opgelost moet nog blijken. In ieder geval werd er door de politici volop nagedacht over de samenstelling van de nieuwe coalitie. Daarbij passeerden verschillende mogelijkheden de revue. Van een doorstart van de huidige coalitie met een andere samenstelling van het college tot een wederopstanding van de oude coalitie van VVD, LW, CDA en D66 eventueel aangevuld door een andere partij. Ook werd die avond duidelijk dat nog niet bij iedereen de emoties zijn weggezakt. Er leeft nog veel chagrijn tussen sommige partijen en politici.

De Verkenner, Klaas Tichelaar, zou bijna gereed zijn met zijn werkzaamheden en volgende week zijn eindverslag presenteren; eerst aan de fractievoorzitters en een paar dagen later aan het publiek. Het is nog niet duidelijk of dit gevolgd zal worden door een debat in de gemeenteraad of dat onmiddellijk zal worden overgegaan tot de benoeming van een (in)formateur. Alle partijen geven wel de indruk om vaart te willen maken.

Uit de krant