Afbeelding
Foto:

Bewoners van Wassenaar tegen bomenkap Landgoed De Wittenburg

Algemeen

Bezorgde bewoners uit Wassenaar verzamelden zich op de informatiebijeenkomst van maandag 29 april over het gemeenteplan voor herinrichting van het boslandgoed De Wittenburg. Omwonenden hadden gehoopt dat hun zorgen serieus genomen zouden worden en dat de gemeente de plannen zou heroverwegen. De vrijdag ervoor was er nog een gezamenlijke wandeling geweest in het bos waarbij de bezwaren waren besproken en de indruk was gewekt dat de plannen aangepast konden worden.

De schok was dan ook groot toen bleek dat de gemeente al een omgevingsvergunning had aangevraagd op basis van het oorspronkelijke plan, waarbij zo’n 200 bomen moeten wijken.
Het landgoed De Wittenburg, een ecologische zone binnen het NatuurNetwerk Nederland, staat bekend om zijn boomrijke natuur en rustgevende en beschutte omgeving. Het plan om het park te herstructureren met meer open ruimtes, zichtlijnen en paden, heeft als doel om recreatie en zichtbaarheid te vergroten.
“Dit onder het mom van het behouden van cultuurwaarden, waarvoor subsidies zijn gereserveerd bij de provincie,” meldt een bezorgde bewoner.

Deze miljoenen aan landgoederensubsidies, die al sinds 2017 worden uitgegeven, zijn echter nooit opnieuw beoordeeld in het licht van nieuwe inzichten over de waarde van bomen, klimaat en natuurbehoud.
De ironie wil dat de Omgevingsvisie van de provincie uit 2023, gericht op het behoud van bomen, wordt genegeerd in deze plannen. Eén boom kan enorme hoeveelheden zuurstof produceren, stikstof verwerken en aanzienlijke hoeveelheden CO2 opslaan.

“Het zijn bomen die een vitale rol spelen in de lokale biodiversiteit en ze bieden zuurstof, koelte en gaan droogte tegen. Verder is het een bos waar veel Wassenaarders en volgers van de landgoederenroute gebruik van maken, juist omdat het zo boomrijk is! Verder vertegenwoordigen de bomen de longen van onze gemeenschap en een natuurlijke buffer die ons beschermt tegen de N44, die er in 1900 toch echt niet was.” legt een andere inwoner uit.

De groeiende bezorgdheid is voelbaar in Wassenaar Zuid. De bewoners vragen om al al jaren om normaal onderhoud, maar niet om heesters en rechte paden, open ruimtes en een peperduur ‘herstel’ van een heuvel. Dat vraagt ook veel meer onderhoud, waarvoor geen geld is.

De discussie liet een kloof zien. De gemeente spreekt over het verhogen van de recreatiewaarde en zichtbaarheid en bewoners zien een dure, onnodige verstoring van de habitat waar al een prima fietsroute doorheen loopt. Opvallend was die avond dat inmiddels ook de manager van kasteel de Wittenburg negatief is over de bomenkap.
De gemeente staat voor een dilemma, zeker na de onrust met betrekking tot de Jagerslaan, de Schouwweg en Rust en Vreugd, waar ook bezwaren van omwonenden nauwelijks worden gehoord. Zal de gemeente naar haar burgers luisteren of doorgaan met een project dat mogelijk meer kwaad dan goed doet?

De strijd om De Wittenburg is nog niet voorbij.

Bezwaargroep Wassenaar De Wittenburg
o.l.v. Karin van Driel, Jeannette Franken en Jacqie de Groen

Uit de krant