Bebouwing aan het Ammonslaantje, een drama?
Bebouwing aan het Ammonslaantje, een drama?

Gemeenteraad sluit dossier Ammonlaantje

Algemeen

Geen verdere woningbouw aan het Ammonslaantje. Die conclusie kunnen we trekken uit het besluit van de gemeenteraad om de beperkte gebiedsvisie die dat mogelijk moest maken niet ter inzage te leggen. 

Door Jan H. de Roij

Het lag in de bedoeling in de gemeenteraad van 27 februari een debat te hebben met wethouder Wim Koetsier naar aanleiding van zijn voorstel om een beperkte gebiedsvisie gericht op het realiseren van verdere woningbouw aan het Ammonslaantje vrij te geven voor inspraak. Twee weken geleden hebben wij uitgebreid verslag gedaan over de Commissievergadering over dit onderwerp. Toen bleek reeds dat de wethouder de handen niet op elkaar kreeg voor dit voorstel. Afgelopen dinsdagavond in de Raadsvergadering wilden de Raadsleden zelfs niet meer inhoudelijk over het plan spreken en direct naar de stemming gaan. Daarmee bleek de raad ongevoelig voor de constatering van onze dorpsgenoot, die al jaren probeert zijn droomwoning op een leeg stukje grond aan het Ammonslaantje te bouwen, dat de gemeente nog steeds ‘inspanningsverplichtend’ is. Uit zijn inspreektekst kan worden opgemaakt dat hij de gemeente aan de inspanningsverplichting wil houden uit de anterieure overeenkomst met voormalig wethouder Kees Wassenaar. Uit de stemverklaringen bleek dat veel Raadsleden, Paulides, Hendrickx, van Eps, Wuite, eerst een totale gebiedsvisie voor de Noordrand willen hebben. Dat zou het kader moeten zijn om allerlei voorgenomen activiteiten zoals de verdere bebouwing van het Ammonslaantje, de bouwplannen van de Amerikaanse School, de uitbreiding van het MOC te beoordelen. Het CDA en de VVD waren de enige partijen die wel het proces wensten voort te zetten en het plan wilden vrijgeven voor inspraak. Volgens Matthijs Stekelenburg: “afspraak is afspraak.” Het baatte niet. De raad stemde in grote meerderheid tegen het voorstel van de wethouder. De vraag die gesteld kan worden is “hoe nu verder?” Is dit het definitieve slotakkoord van het drama Ammonslaantje? Of zal het college, nadat er een totale gebiedsvisie voor de Noordrand is goedgekeurd, het nog eens proberen? Indien dat niet het geval is, hoeveel zal de schadevergoeding zijn die moet worden betaald? Of wordt het een rechtszaak waarin de gemeente zal beweren er conform de inspanningsverplichting alles aan gedaan te hebben? Zonder verwijtend te zijn richting wethouder Koetsier - die heeft dit probleemdossier ook maar geërfd - kunnen we toch wel concluderen dat hier sprake is geweest van kostbaar falend gemeentelijk beleid.

Uit de krant