Afbeelding

Leiderschapswissel bij het CDA

Algemeen

Met het vertrek van CDA-voorman Hubert Schokker naar Voorschoten komt het fractievoorzitterschap van deze partij in de gemeenteraad ter beschikking. Wie gaat hem opvolgen en wat betekent dat politiek? Maar eerst kijken we terug op Schokkers politieke hoogtepunten en spreken we onze verwachtingen uit over zijn wethouderschap bij de buren.

Door Jan H. de Roij

Zoals het zich nu laat aanzien zal Hubert Schokker, fractievoorzitter van het CDA, op 11 mei in de gemeenteraad van Voorschoten worden benoemd tot wethouder. Hij zal onder meer verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en voor de openbare ruimte. Wat de WMO betreft valt er tussen Wassenaar en Voorschoten nog het een en ander te ‘ontvlechten’; een klus die hij samen met wethouder Ritske Bloemendaal zal moeten zien te klaren. Immers op 1 mei heeft Voorschoten de Dienstverleningsovereenkomst opgezegd, die bepaalde dat die gemeente de taken in het sociaal domein voor onze gemeente uitvoert. Beide wethouders zullen ervoor moeten zorgen dat de overgang geen invloed heeft op de dienstverlening aan de inwoners van Wassenaar. Het helpt dat daarbij een ‘Wassenaarder’ aan de andere kant van de onderhandelingstafel zit.
Zijn aanstaande vertrek betekent dat Schokker op 9 mei in onze gemeenteraad al afscheid zal nemen. Daarmee komt een eind aan een periode van 9 jaar in de Wassenaarse politiek, waarvan 4 jaar als wethouder van Financiën in een coalitie van VVD, CDA, LW en D66 (2018 – 2022). Dit college bracht na vele jaren van ‘gedoe’ weer rust in de Wassenaarse politiek en sloeg daarmee een dreigende annexatie door Den Haag af. Hij voerde volgens velen een correct en bedachtzaam financieel beleid. Er waren evenwel ook geluiden, met name vanuit Hart voor Wassenaar, dat door zijn beleid de liquiditeitspositie van onze gemeente hard aan het afnemen was. Hij pareerde dat door te wijzen op de financiële indicatoren die allemaal op ‘groen’ stonden. Na de verkiezingen kwam het CDA in de oppositie en werd hij oppositieleider. Zijn belangrijkste wapenfeit in die periode was de - succesvolle - petitie tegen de plannen om de OZB met 20% te verhogen. Hij wist een storm van verontwaardiging in het dorp te creëren. De politieke crisis die daarna ontstond door de afwijzing door de VVD van de voorgenomen OZB-verhoging, is voor een deel hierop terug te voeren. Vervolgens smeedde hij in rap tempo met de andere oppositiepartijen en de VVD een nieuwe coalitie. Zo had deze stoïcijnse en zorgvuldig formulerende politicus een grote invloed op de Wassenaarse politiek. Bovendien slaagde hij erin het verlies van het CDA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en de provinciale statenverkiezingen beperkt te houden -  vergeleken met de nationale trend. Zelf formuleert hij zijn politieke carrière als volgt: “Ik kijk terug op ruim 9 jaar in de Wassenaarse politiek waarin ik veel heb mogen meemaken”. Het spijt hem zijn mandaat van de kiezer niet vol te kunnen maken, “maar deze kans is op mijn pad gekomen. Bovendien heb ik er het volste vertrouwen in dat mijn CDA-collega’s een zeer enthousiaste en constructieve bijdrage zullen blijven leveren aan het Wassenaarse gemeentebestuur”.

En daarmee zijn we aanbeland bij de opvolging. Het CDA heeft momenteel twee zetels in de gemeenteraad. Die worden bezet door Hubert Schokker en Saskia Ettema-Walkate. Door het vertrek van Schokker zou een van de CDA-commissieleden kunnen doorschuiven naar de Raad. Dan gaat het over Sabrina Everard of René Beerepoot. Voor Mw. Ettema, voormalig juriste bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, pleit dat zij als nieuwkomer ongeveer een kwart van de stemmen op het CDA heeft binnengehaald en dat zij al in de Raad zit. Echter, personen moeten ook de ambitie hebben om fractievoorzitter te worden en de tijd ervoor hebben. Bovendien rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de fractievoorzitter: je bent het gezicht naar buiten van het CDA, meer nog dan CDA-wethouder Wim Koetsier. Daarbij verkeert het CDA als partij nationaal in zwaar weer. Daarnaast moet je een coalitie met uiterst kleine meerderheid, bestaand uit zeer verschillende partijen, overeind zien te houden en daarbij als CDA gewicht in de schaal blijven leggen. Het meest zal nog tijdens de bespreking van de Voorjaarsbrief en straks de Begroting de gedegen financiële kennis van Hubert Schokker worden gemist. Kortom het zal een lastige keuze worden.

Uit de krant