Van links naar rechts: Saskia Ettema, Hubert Schokker (CDA raadsleden) en Jacqueline Zeevenhooven (directeur Van Ommerenpark)
Van links naar rechts: Saskia Ettema, Hubert Schokker (CDA raadsleden) en Jacqueline Zeevenhooven (directeur Van Ommerenpark)

CDA Wassenaar: aan de slag om te zorgen voor de zorg in Wassenaar

Algemeen

De afgelopen weken heeft het CDA aandacht gevraagd voor het belang van goede zorg. Met concrete voorstellen, een radio optreden en een werkbezoek was de CDA fractie op alle fronten actief.

Op 18 mei stonden wijzigingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) op de agenda. CDA-raadslid Saskia Ettema benadrukte dat de kwaliteit van de zorg op peil moet blijven én dat “de mens centraal blijft staan”. Het tekort op de WMO dreigt fors op te lopen, vooral vanwege kosten voor huishoudelijke hulp. Uitgangspunt is dat iedereen die het nodig heeft deze kosten vergoed kan krijgen. Toch moet steeds slim worden gekeken of voor hogere inkomens ook andere oplossingen denkbaar zijn. Ettema stelde ook voor om scootmobielen te recyclen. Jaarlijkse aanschafkosten besparen en tegelijk duurzamer werken. En ook tijdige budgetbewaking en verminderen van overheadkosten is van belang.

  • Bij de Begroting van de Jeugdzorg (Servicebureau) op 24 mei, hield Saskia Ettema een pleidooi om de overheadkosten scherp in de gaten te houden. Verheugd is het CDA over de inmiddels dalende instroom in de zwaardere zorg. Een trend die met het instellen van “één zorgloket” hopelijk nog verder zal doorzetten. Preventie en vroegsignalering met daarbij intensieve samenwerking van organisaties zijn dan essentieel. Ettema: “dit ga ik volop monitoren de komende vier jaar”
  • “Betaalbare zorg” was het thema tijdens het radio/tv Unity.NU gesprek op woensdag 25 mei waar Saskia Ettema voor uitgenodigd was. Aan de hand van vragen, stellingen en een pakkende pitch zette zij het CDA met een concrete aanpak helder op de kaart.
  • Een werkbezoek aan het Van Ommerenpark op donderdag 2 juni gaf veel inzicht in de praktijk. Na een informatief gesprek met directeur/bestuurder Jacqueline van Zeevenhooven, kregen CDA raadsleden Hubert Schokker en Saskia Ettema een rondleiding door het complex waarin het Johannahuis (bewoners die op basis van een indicatie voor zorg wonen) ook gevestigd is. Daarnaast wonen er particuliere huurders die gebruik maken van de diensten in het complex. Indrukwekkend om te leren dat vanuit de keukens van het Van Ommerenpark dagelijks 18 vrijwilligers op pad gaan om ieder 7-12 maaltijden te bezorgen. Een zorgzame organisatie waar bewoners ons kwamen vertellen hoe gelukkig zij daar zijn. Punten van aandacht neemt de fractie mee. Dankbaar en vol van alle indrukken zal de CDA fractie de zorgen voor de zorg in Wassenaar nadrukkelijk aan de orde stellen!