Afbeelding

Stille Kracht is van grote waarde

Algemeen

Wassenaar - Ook in Wassenaar komt het regelmatig voor dat mensen met lage inkomens in een urgente financiële noodsituatie terecht komen. Een deel van de problematiek is bekend bij de gemeente, een deel ook niet. Gemeentelijke diensten of maatschappelijke organisaties zijn vaak niet in staat snel en effectief hulp te bieden aan mensen in een crisissituatie. Stichting ‘De Stille Kracht’ kan in zulke gevallen heel snel hulp en ondersteuning bieden in materiële of financiële zin.
De Stichting haalt de inkomsten voor het overgrote deel uit de verkoop van goederen uit de Kringloopwinkel, die volledig wordt bemand door vrijwilligers, waardoor de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Aangevuld met een subsidie van de gemeente en donaties van sponsoren uit het bedrijfsleven, heeft De Stille Kracht vorig jaar aan meer dan 60 personen of families acute hulp geboden. Die hulp kan bestaan uit het beschikbaar stellen van financiële middelen of door middel van het schenken van spullen uit de Kringloopwinkel. Een afgeleide doelstelling is het verminderen van de afvalberg. Door gebruikte spullen opnieuw te gebruiken komt er minder afval, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de milieubescherming.
Een nieuwe loot aan de boom van de Stille Kracht is Samen-zijn22. Naast armoede is eenzaamheid een voorkomend probleem in Wassenaar. Door éénmaal per maand een gratis inloopmiddag te organiseren bij Blauw-Zwart, bezorgt de Stichting mensen een gezellige en informatieve middag en worden zij bij elkaar gebracht, waardoor zij nieuwe contacten kunnen leggen. Tijdens de bijeenkomst van Sociaal Kontakt Wassenaar op 2 mei om 16.00 uur in de Messiaskerk aan de Zijllaan vertellen bestuursleden, Tiny van der Feltz en Marius Winters, over het werk van de Stichting. Iedereen is welkom.

Uit de krant