Leendert de Lange, foto: Jan de Roij
Leendert de Lange, foto: Jan de Roij

Burgemeester de Lange: ”voortbouwen aan een zelfbewust Wassenaar”

Algemeen

In het kader van onze artikelenserie over de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart waren we in de gelegenheid met burgemeester Leendert de Lange van gedachten te wisselen over de stand van zaken in ons dorp en wat de toekomst ons brengt. Hij deed een moreel appel: aan alle huidige en toekomstige raadsleden dat het individuele belang niet hoger kan staan dan het belang van Wassenaar en aan de bevolking om besluiten genomen in het algemeen belang te respecteren.

Door Jan H. de Roij

De burgemeester kwam tot deze uitspraak in verband met de voorwaarden die moeten zijn vervuld om er verzekerd van te zijn dat Wassenaar een zelfstandige gemeente zal blijven. “Voor continuering zal je ordelijk bestuur moeten hebben”. De reputatie ‘Wassenaar is politiek gedoe kleeft nog steeds aan ons en moeten we kwijt raken’. Dat betekent dat politici zich dienen in te zetten om Wassenaar beter te maken. Burgemeester: “het beeld mag niet ontstaan dat de politiek bezig is met de politiek en niet met de belangen van mensen in het dorp”. De bewoners moeten erop kunnen vertrouwen dat besluiten in De Paauw in het algemeen belang worden genomen. Dat betekent dus ook dat bewoners beseffen dat een hard werkende gemeenteraad, nadat alle individuele belangen van belanghebbenden zijn afgewogen, in het algemeen belang tot een besluit zal moeten komen.

Gevraagd naar waarom mensen op 16 maart moeten gaan stemmen, antwoordt de burgemeester: “Omdat het bestuur betreft dat dichtbij jezelf staat. Dat zijn je directe leefomgeving, je straat, je groen, je afval, het verkeer, scholen, sportfaciliteiten, winkelen, uitgaan. Op al deze gebieden speelt de gemeente een rol en daar kan nog iets belangrijks aan worden toegevoegd. Dat is de zorgtaak die de gemeente heeft en de inrichting van de openbare ruimte”. De politici die worden gekozen bepalen op deze terreinen het beleid en verdelen de gelden. Wat hem als burgemeester drijft is: ‘de groene waarde van Wassenaar’. Dat betekent onder meer dat er een eind moet komen aan de Rijksstraatweg (N44) in z’n huidige vorm die onze landgoederen doorkruist. “Dwars door de Veluwe leg je toch ook geen snelweg aan”, om te vervolgen: “We moeten die weg anders bezien door de groene waarde voorop te stellen”. Hij rekent erop dat de ingebruikname van de Rijnlandroute zijn visie dichterbij zal brengen.

De burgemeester is niet ontevreden over de mate waarin de criminaliteit in ons dorp afneemt, in het bijzonder het aantal woninginbraken. Extra toezichthouders, een eigen basisteam van de politie met vijf wijkagenten en een beleid gericht op inbraakpreventie werp zijn vruchten af. De aandacht gaat ook steeds meer uit naar ‘ondermijning’, criminaliteit die grip krijgt op de bovenwereld. Er is een coördinator Ondermijning aangesteld die ook dubieuze vastgoedtransacties in zijn vizier heeft.
Naast de nieuwe omgevingswet en het behoud van de groene ruimte in en om ons dorp verwacht de burgemeester dat ‘energietransitie’ een van de belangrijkste thema’s zal zijn. Het beleid is weliswaar elders bepaald, maar ons dorp heeft enige speelruimte bij de uitvoering. Desgevraagd verzekert hij dat niemand in de kou zal komen te zitten “in Nederland geldt een leveringsplicht”. De energietransitie moet wel “haalbaar en betaalbaar zijn”. Toch erkent hij dat uiteindelijk de burger ervoor (deels) zal moeten betalen. Tot slot wijst hij erop dat ons dorp aan het vergrijzen is. Dit zal niet alleen gevolgen hebben voor de zorgvraag, maar zal tot aanpassingen moeten leiden op vele terreinen. “Mensen helpen om tijdig na te denken over de aanpassing van hun woning bijvoorbeeld”. Ook verenigingen en maatschappelijke organisaties die drijven op vrijwilligers staan voor de uitdaging om meer jongeren aan te trekken. ”Gelukkig zit er heel veel kracht in onze samenleving, die we wat mij betreft nog beter gaan benutten.”