Dick Sluimer, foto: Jan de Roij
Dick Sluimer, foto: Jan de Roij

Dick Sluimer: “Zelfstandigheid blijft belangrijk”

Algemeen

Behoud van de zelfstandigheid van Wassenaar. Dat was destijds een belangrijke wens van Dick Sluimers, de formateur van de huidige coalitie. Wij spraken met hem in het kader van onze artikelenserie ‘op weg naar 16 maart’. Hij kijkt met tevredenheid terug op de afgelopen vier jaar, maar er zijn ook enkele teleurstellingen en er liggen een groot aantal uitdagingen voor de komende jaren.

Door Jan H. de Roij

“Door mee te doen met de verkiezingen en een hoge opkomst geven de bewoners aan dat ze een zelfstandig Wassenaar en een eigen Raad belangrijk vinden”. Met deze woorden zet Sluimers duidelijk de toon voor het gesprek. “De zelfstandigheid van Wassenaar was mijn reden om als formateur op te treden”. “We werden gezien als probleemgemeente door met name gedoe in de raad. Het feit dat we nu een zelfstandige en verantwoordelijke gemeente zijn, bezegeld door de benoeming van een burgemeester, is een belangrijke prestatie van deze coalitie”. Geconfronteerd met de vraag waarom zelfstandigheid belangrijk is en dat daar wel een prijskaartje aan zit, antwoordde hij gepassioneerd. En dat wij in ons dorp kunnen beschikken over tal van voorzieningen omdat we zelfstandig zijn: “bij een fusie zouden anderen daarover besluiten en is het nog maar de vraag of deze voorzieningen tot onze infrastructuur zouden blijven behoren en ja daar betalen we dan wellicht wat meer voor”. Hij wijst er voorts op dat de discussie over zelfstandigheid niet weg is. Onze gemeente zal constant moeten bewijzen dat we het waard zijn en daarom was het volgens hem van belang dat in 2018 een brede coalitie tot stand kwam die goed bestuur en rust bracht en een deugdelijk financieel beleid voerde. Deze vereisten zullen ook ten grondslag moeten liggen aan de inkomende coalitie, die met kracht de belangen bepleit van Wassenaar in de regionale samenwerkingsverbanden. Het liefst ziet hij een voortzetting van de huidige coalitie.

Gevraagd of er de afgelopen jaren ook teleurstellingen zijn geweest reageert Sluimers met een knipoog dat hij graag had gezien dat het kapvergunningenbeleid zodanig zou zijn aangepast dat ‘je in je eigen tuin zonder vergunning orde op zaken kunt stellen’. Weer op een serieuze toon maakt hij zich wel grote zorgen over de ontwikkelingen rond de gezondheidszorg op landelijke en regionale schaal. Vooral ons vergrijzend dorp wordt hard getroffen door de sluiting van medische faciliteiten in de directe omgeving. Hij is blij met het initiatief van de Wassenaarse huisartsen in de Jozefkerk en het ziekenhuis Bronovo moet in ieder geval open blijven. Naast de zorg is de verkeersproblematiek in ons dorp een belangrijk onderwerp. Hij maakt zich daarbij zorgen over de impact die Valkenhorst straks zal hebben. Tegelijkertijd wijst hij erop dat bij maatregelen als de afwaardering van de Katwijkse weg de steun nodig is van anderen; in dit geval van de provincie. Teleurgesteld is hij dat de ondertunneling van de N44 van de baan schijnt te zijn. Hij heeft tot slot een waarschuwing: “Alhoewel de coalitie in een moeilijke budgettaire tijd erin is geslaagd om een dekkende begroting op te leveren, moet de gemeente de komende tijd nog wel even goed kijken naar de inflatie. Ze ramen die nu op 1,4%; dus dat wordt nog wel een klusje”.

Uit de krant