Afbeelding
Foto:

HartvoorWassenaar: Avalex

HartvoorWassenaar was tegen het scheiden van afval thuis. En daarom waren wij tegen het milieu. Zo klonk het verwijt van andere partijen. Voor de duidelijkheid: we zijn vanaf het begin voorstander geweest van het scheiden van afval. We willen graag dat bruikbare materialen hergebruikt worden. We willen dat het milieu zo min mogelijk wordt belast. Maar je moet wel je verstand gebruiken. Als enige partij hebben wij tegen Het Nieuwe Inzamelen (HNI) gestemd. En tegen de meeste wijzigingen van daarna.

Voor- of nascheiden: Toen dat besluit tot voorscheiden werd genomen, vonden wij dat een onverstandig besluit. We wisten, door onderzoek bij afvalverwerkers, hoe het werkelijk zit. Nascheiden (industrieel scheiden) is veel beter voor het milieu. Het scheidingspercentage is veel hoger. De vervuiling door vrachtwagens is minder. Meer teruggewonnen materialen en minder restafval. En de kosten voor de Wassenaarders worden lager.
Nascheiden: Ieder Wassenaars huishouden heeft zojuist een brief gekregen van de gemeente waarin aangekondigd wordt dat per 1 januari we zijn teruggekeerd naar de situatie zoals die 6 jaar geleden ook bestond. Grijze bak, groene bak en soms een bak voor papier. Glas brengen we zelf weg. Helaas wordt de groene bak nu eens in de twee weken opgehaald. Nascheiden gebeurt nu na ontvangst van het afval in de verwerkingscentrale. Minder milieulasten, betere scheiding, minder bakken om je huis, betere service. HartvoorWassenaar is zeer blij dat we dit hebben bereikt! Na vele jaren hard werk.

Wat staat ons te doen: Wanneer je ieder jaar je afvalinzameling verandert, dan krijg je niet de kans om efficiency verbetering door te voeren om de kosten te verlagen. HartvoorWassenaar wil de komende jaren besteden aan verbetering van AVALEX. Zodat de kosten weer onder controle komen. Geen experimenten meer. En we willen de groene bak, zonder kostenverhoging, in de zomer iedere week ophalen. Al die experimenten hebben een Wassenaars huishouden de afgelopen jaren €300 gekost. De kosten nu zijn met €500 per jaar de hoogste van Nederland. In 2020 was het voor Wassenaarders nog €400. Een verhoging van 25%!!

HartvoorWassenaar: Wanneer iets incorrect is, dan is het incorrect. Ook al zegt een politieke meerderheid dat het wel correct is. Het gaat ons om de inhoud. En zeker op het gebied van het milieu blijven we de komende jaren goed nadenken. We moeten het goed doen. HartvoorWassenaar wil solide en verstandige besluiten voor de Wassenaarders.

HartvoorWassenaar, Lijst 2,
Henri Hendrickx
Voor een mooi dorp.