Afbeelding
Foto:

Wassenaarse VVD zet in op slimme verduurzaming,
die voor inwoners betaalbaar is

Nederland heeft in 2015 het klimaatverdrag van Parijs ondertekend. Daarmee heeft ons land zich verplicht tot het nemen van maatregelen om het CO2-niveau terug te dringen om daarmee een bijdrage te leveren aan een leefbare aarde. Hierbij staat in Wassenaar de transitie van de warmtevoorziening van de huizen centraal, met als lange termijn doelstelling (2050) het vermijden van het gebruik van fossiele brandstoffen. De meeste wijken in Wassenaar kunnen echter niet makkelijk van het gas af. Wij streven naar een verantwoorde wijze van invulling van de verduurzamingsopgave. De verduurzaming gebeurt stap voor stap, in lijn met de technische ontwikkelingen en zonder de burger op onnodige kosten te jagen met een redelijke terugverdientijd en zonder dwang. Isoleren van muren, ramen, vloeren en daken zijn hierbij belangrijke stappen om het energieverbruik te reduceren en in de toekomst met nieuwe verwarmingstechnieken te kunnen werken. Ook het plaatsen van zonnepanelen moet waar mogelijk verder worden aangemoedigd. De gemeente moet stimulerend meewerken aan deze maatregelen, die de eigenaren en bewoners van de huizen nemen. Hierbij zijn voorlichting, faciliteren, ontzorgen en het welwillend meewerken aan eventueel benodigde omgevingsvergunningen de belangrijkste middelen die de gemeente moet gebruiken. De gemeente heeft hiervoor heldere spelregels gemaakt waar zonnepanelen wel en niet mogen komen. Voor het bedrijfsleven in Wassenaar en in de regio liggen hier mooie kansen om de eigenaren en bewoners te helpen om deze maatregelen uit te voeren. Wat geldt voor woningen, geldt ook voor bedrijfspanden. Grote dakoppervlaktes zijn ideaal voor zonnepanelen en isoleren kan ook hier veel opleveren.

Aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar, doen voor de Wassenaarse VVD verschillende kandidaten mee met een achtergrond in energie. Zo is Charlotte Rogge als communicatieadviseur en stakeholdermanager betrokken geweest bij diverse energieprojecten van Essent, RWE en Gasunie. En houdt Niek Klooster zich vanuit bewonersvereniging Horst en Duin al langer bezig met kostenneutraliteit bij verduurzaming. Sven Kramer is werkzaam aan energie en duurzaamheid en ook lid van de Raad van Advies van de Wassenaarse Energie Coƶperatie, mede initiator voor de Wassenaarse burgerraad voor de TransitieVisie Warmte, actief met campagnes in de Buurtteams met name Nieuw Wassenaar, en oprichter van Duurzaam HGC.

Lijst 1: Wassenaarse VVD: Charlotte Rogge-Schneider, Niek Klooster en Sven Kramer
Meedenken en meedoen bij de Wassenaarse VVD? Word lid! Kijk op https://wassenaar.vvd.nl