Participatie over ‘Beperkte gebiedsvisie’ Groene Zone

De gemeente Wassenaar nodigt iedereen uit om mee te denken over een visie op ontwikkelingen in de Groene Zone aan de noordelijke dorpsrand van Wassenaar. Hiervoor wordt een online participatiebijeenkomst georganiseerd op maandagavond 31 januari.

In 2020 vond al een participatietraject plaats over de Nota van Uitgangspunten voor de Groene Zone. Als eerste uitwerking daarvan ligt er nu een zogeheten Beperkte Gebiedsvisie Groene Zone. Deze visie beperkt zich tot de (voorgenomen) bebouwing in het overgangsgebied van Wassenaar naar de Groene Zone. Later worden andere belangrijke onderdelen uit de nota, zoals recreatie, cultuurhistorie en ecologie, tot een bredere visie uitgewerkt. De gemeenteraad heeft het concept van de Beperkte Gebiedsvisie afgelopen november besproken en heeft vervolgens met enkele wijzigingen, groen licht gegeven om te starten met het participatietraject.

Op maandagavond 31 januari vindt een online participatiebijeenkomst plaats via Zoom. Hier is iedere belanghebbende en belangstellende welkom. In een deel van deze bijeenkomst gaan de deelnemers uiteen in groepjes, waarin men in rechtstreeks gesprek kan met mensen van de gemeente. Geef je op voor 26 januari via
groenezone@wassenaar.nl Wie zich heeft aangemeld, ontvangt na 26 januari een bevestigingsmail met een agenda, de link naar de online bijeenkomst en een beknopte handleiding. Meedoen is eenvoudig en kan via een computer of laptop zonder een programma te hoeven downloaden.
Belanghebbenden kunnen naast de genoemde participatiebijeenkomst ook in een persoonlijk gesprek hun ambitie en initiatief aan de gemeente toelichten. Ook is het tot 13 februari mogelijk om een mening of zienswijze door te geven. De conceptvisie en alle reactieopties staan op wassenaar.nl/groenezone Eind februari koppelt de gemeente alle inbreng terug in een vervolgbijeenkomst. De precieze datum en vorm hiervan worden later bekend gemaakt. Ook komt alle inbreng in een Participatierapport. Dit helpt de gemeenteraad om vervolgens een afgewogen besluit te kunnen nemen over deze Beperkte Gebiedsvisie.