Sonja Hibbert
Sonja Hibbert Foto:

Ontmoeting met lijsttrekker GroenLinks
Wassenaar: Sonja Hibbert

In mijn eerste ontmoeting met Sonja Hibbert, lijsttrekker van GroenLinks Wassenaar wordt mij al snel duidelijk dat ik te maken heb met een bevlogen sprankelende vrouw die zich graag inzet voor élke Wassenaarder. Dit gegeven is voor Sonja geen slogan maar de diepste drijfveer voor haar keuze om zich te verbinden aan de lokale politiek. Haar werkervaring binnen bedrijfsleven én overheid vormt de basis om haar know how aan te wenden op concrete wijze.

Zij heeft een heldere visie op hoe zij dienend kan zijn en kan bijdragen aan de grote keuzes en veranderingen waar wij allemaal mee te maken zullen krijgen. Sonja's inzichten beperken zich niet tot slechts één terrein en maken haar tot een ervaren bruggenbouwer die niet snel opgeeft en graag zin van onzin scheidt om zo te bereiken wat mogelijk, wenselijk en noodzakelijk is. Sonja is zich heel bewust van het feit dat huidige thema's vaak de eigen partijpolitiek overstijgen en vragen om een gezamenlijke aanpak waarbij welzijn én duurzaamheid het uitgangspunt vormen. Er is Sonja dan ook veel aan gelegen dat elke stemgerechtigde in Wassenaar zijn stem laat horen bij de aanstaande verkiezingen want alleen zo ontstaat er een helder beeld van wensen en tegenstellingen en kan een koers uitgezet worden naar het vinden van een gemeenschappelijke weg voorwaarts.

Daarnaast hoopt Sonja vanuit GroenLinks Wassenaar aandacht te vragen voor zaken die wellicht niet bij iedereen momenteel centraal staan. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van schoon drinkwater, nu nog een vanzelfsprekendheid, maar bij het nader bestuderen van drinkwatervoorziening in de toekomst dienen stevige discussies gevoerd te worden over wat uiteindelijk wezenlijk is voor het waterwingebied waarin wij leven. Niet alleen milieu gerelateerde thema's hebben Sonja's aandacht. Zij heeft even veel oog voor behoeften van ouderen die bijvoorbeeld graag in hun geboortedorp blijven wonen maar door gebrek aan passende mogelijkheden in hun laatste levensfase Wassenaar moeten verlaten. Ook zou zij graag zien dat jongeren zich beter verstaan voelen als het gaat om het opgroeien binnen een vergrijzende populatie. Goede infrastructuur, vervoer en het gevoel onderdeel uit te maken van een woonplaats met een dynamisch karakter zijn hierbij stuk voor stuk van belang in relatie tot een toekomstbestendig Wassenaar. Sonja's grootste ambitie is het vinden van antwoorden rondom de uitvoering van de energietransitie, het overwinnen van weerstanden en het bieden van perspectief. En zo te horen is Sonja helemaal klaar voor de start!
Caroline van Wilgen