Reinoud met kerstboom, foto : Annette Kamps
Reinoud met kerstboom, foto : Annette Kamps Foto:

Wassenaarse Post

Wassenaarse Post

Wij ontvangen graag uw ingezonden brieven. De deadline is woensdag 09.00 uur. Wij ontvangen uw bijdrage bij voorkeur per e-mail, maar per post mag ook. Ons e-mailadres is: redactie@dewassenaarsekrant.nl. Ons postadres is: Van Zuylen van Nijeveltstraat 202, 2242 AX te Wassenaar. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Aanvallen op personen, beledigingen en taalgebruik kunnen redenen zijn om een brief te weigeren. Anonieme bijdragen en open brieven (gericht aan instanties en derden) worden niet geplaatst.

Kerstbomen
Een regenachtige dag maar door storm en regen heeft mijn kleinzoon Reinoud 6 jaar (hij logeerde bij mij) tien kerstbomen gesleept naar Het Zanderijpad. Daar werd hij op de laatste meters geholpen door de vriendelijke gemeentewerkers. Reinoud kreeg van hen voor elke kerstboom 50 cent. Hij had 5 euro opgehaald, was moe en nat maar helemaal blij. Dit was geen saaie middag.
Annette Kamps

Geldmaatje
Geachte medewerkers van ING, ABN AMRO en Rabobank. Er moet mij iets van het hart. Ooit, en dat is nog niet zo heel lang geleden, stond uw gezamenlijke aanwezig bekend Wassenaars Wall Street. Helaas is deze benaming niet meer van toepassing aangezien uw gezamenlijk initiatief genaamd Geldmaat ons meermaals per week in de steek laat. Vermoedelijk ervaart u geen van allen hier de persoonlijke verantwoordelijk voor maar er bestaan in dit leven ook nog zo iets als collectieve verantwoordelijkheid. Graag nodig ik u hierbij uit om tot een gezamenlijke oplossing te komen zodat er altijd baar geld beschikbaar is én blijft. En ik weet zeker dat u niet alleen mij maar álle Wassenaarders hier een plezier mee doet. Bij voorbaat hartelijk dank voor de door u genomen moeite.
Caroline van Wilgen

Gedicht over knotwilgen
Wij zijn van onze statige kruin
ontdaan,
helaas is het snel met ons gedaan
Zij zijn niet geknot maar gaan toch dood,
mijn vrienden langs die plas en sloot.
Met grof geweld, ben ik ook ooit geveld
Nadat ik van mijn kroon ben beroofd, zijn nu mijn wortels zelfs verdoofd.
Ik ben een schande van dit groene dorp een landgoed aan de zee
maar daar heb ik nu wel vrede mee
Ik hoop nu na jaren spoedig heen te gaan,
dan is het als biomassa definitief met mij gedaan.
De groene partijen hebben mij niet kunnen maken,
Ze hebben gewoon hun plicht lopen te verzaken.
Misschien komt er ooit een tijd
zonder geldgebrek,
dan een nieuwe boom op deze plek.
Ruud van Kats

Tijdelijke bebording
In de laatste editie van uw krant zag ik een artikel staan aangaande tijdelijke bebording. Hierin meldde dhr. Kreuger dat de parkeerverboden op de Storm van ’s Gravesandeweg waren geplaatst door een slaperige bordenmaker. Deze zouden niet voldoen aan de wetgeving en waren dus in zijn ogen onduidelijk en onjuist. Nu staan wij, als verantwoordelijk bordenmaker, altijd open voor vragen, maar helaas is de opvatting van dhr. reuger onjuist. Dat de borden niet kloppen is incorrect, deze kloppen juist wel. Het ronde blauwe bord met de rode rand en schuine rode streep (bord E01) wordt gebruikt om het langparkeren te verbieden. Deze kan en wordt dus niet toegepast bij parkeervakken. Om parkeervakken tijdelijk te verbieden gelden weer andere regels. Door Ministerie van I&M en het O.M. is voorgeschreven dat het verbod om te parkeren dan middels een blauw bord met een witte P met onderbord geregeld dient te worden. In verband met een juridisch juiste uitvoering van de wegsleepregeling moet worden aangegeven waarom er wordt weggesleept. Vanwege wegwerkzaamheden, evenement of politiemaatregelen. Wij adviseren dan ook om er niet te parkeren, boete voor fout parkeren kost tenslotte toch 95,-. En dat is nog exclusief eventuele wegsleepkosten.
Dennis van der Woude (Bedrijfsleider Versluys Verkeerstechniek B.V.)

Geknotte boom, foto: Ruud van Kats
Verkeersbord, foto: Henk Kreuger