Foto: Jos Knijnenburg
Foto: Jos Knijnenburg Foto:

Subsidiedeskundige om externe geldbronnen voor project Raadhuis De Paauw aan te boren

Wassenaar - Het College van Burgemeester & Wethouders stelt de gemeenteraad voor, om een speciale subsidiedeskundige in te huren, die wordt belast met het nagaan van alle mogelijkheden voor externe financiering van de restauratie en verbouwing van Raadhuis De Paauw. Met de inhuur van een specialist die zich gaat richten op subsidieverleners en andere mogelijk beschikbare fondsen inclusief het bijbehorend lobbywerk, is weliswaar een bedrag van 50.000 euro gemoeid. Het college is ervan overtuigd “dat een dergelijke functie binnen dit omvangrijke project zichzelf zal terugverdienen”, aldus een raadsvoorstel dat op 17 januari a.s. in de commissie Fysieke Leefomgeving aan de orde komt.

Door Jos Knijnenburg

Ondanks dat het volgens B en W op dit moment nog “zeer lastig is” in te schatten of te onderbouwen, rekent Wassenaar erop dat er '2,5 tot 3 miljoen' subsidie kan worden binnen geroeid voor het interieur van het raadhuis, uitgaande van de aanpak die de gemeente voorstaat. Dat de restauratie en verbouwing van het interieur van het toekomstige bestuurscentrum Raadhuis De Paauw omvangrijk van aard is, blijkt wel uit het 15 pagina’s omvattende raadsvoorstel en alle bijlagen. Nadat de afgelopen jaren de buitenzijde van het raadhuis ingrijpend werd gerenoveerd waarbij het witte exterieur stapsgewijs plaatsmaakte voor een nieuwe jas (zie foto), zal volgens de laatste planning in juni 2023 worden begonnen met de aanpak van het interieur, waarvoor de raad nu wordt gevraagd om een budget van 12.230.000 euro beschikbaar te stellen. De aanpak van raadhuis De Paauw maakt deel uit van een groter huisvestingsplan voor de gehele gemeentelijke organisatie. Naast het toekomstige onderkomen van de Gemeentewerf en de buitendienst, gaat het om de huisvesting van een meer centraler 'gemeentewinkel'. 

Dat laatste betreft niet alleen een voorziening als het Klant Contact Centrum (KCC), maar omvat ook extra werkplekken voor ambtenaren. Uit het raadsvoorstel blijkt dat in de kelder van het raadhuis arbo-technisch geen formele werkplekken kunnen worden gerealiseerd, maar ook elders in het pand zijn beperkingen waardoor ruimtes niet optimaal als kantoor kunnen worden ingericht. In het raadsvoorstel wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de gemeentewinkel in het bestaande Gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat blijft gesitueerd. Dat kantoor zou dan niet geheel 'verkleuren naar een woonfunctie'. Er wordt echter ook een krediet van 100.000 euro gevraagd voor een onderzoek naar de huisvestingsmogelijkheden van de gemeentewerf en de gemeentewinkel dat eind van dit jaar moet leiden tot een programma van eisen. B en W stellen thans dat ook wordt overwogen of er een meerwaarde ontstaat als aan de gemeentewinkel ook een maatschappelijk loket wordt toegevoegd door een gezamenlijke huisvesting met organisaties als de SAG, CJG en SMOW. In het raadsvoorstel wordt het politiebureau ook nadrukkelijk als een mogelijke optie genoemd. Recent heeft de politie kenbaar gemaakt na te denken over een deel van het politiebureau of zelfs een verhuizing. "Wassenaar heeft daar een groot belang bij, omdat het in stand houden van een stevig team binnen onze gemeentegrenzen zeer relevant is voor de veiligheid en de veiligheidsbeleving”, zo schrijft het college. 

Voor wat betreft de restauratie en verbouwing van het interieur van Raadhuis De Paauw is voor de komende jaren een schema opgesteld met ramingen en een fasering van het project. De restauratie zelf wordt ruimte voor ruimte uitgevoerd, maar integraal aangepakt. Dat spaart tijd en kosten en is ook mogelijk dankzij de beschikbaarheid van het Gemeentekantoor. Het opknappen van de buitenkant leerde dat het rijksmonument De Paauw landelijk en zelfs internationaal van belang is, al wordt het als toekomstige bestuurscentrum geen museum. Voor delen als de burgemeesterskamer, tuinkamer, trouwzaal, spiegelzaal en de raadzaal is een hoog restauratieniveau het uitgangspunt, maar bij andere ruimtes spraken B en W over 'groot onderhoud'. Alle installaties worden aangepakt en sommige delen zoals de archiefruimte worden verbouwd tot kantoor. Door te zorgen voor een lift en trapliften wordt 90% van alle werkruimte toegankelijk voor een ieder. De raadzaal krijgt een nieuw audiovisueel systeem. In de plannen is rekening gehouden met een situering van kleinschalige horeca in het pand, hetgeen De Paauw ook tot een 'gemeenschapshuis' maakt. B en W merken op dat realisatie van een dergelijke functie wel een behoorlijke impact heeft op het logistieke functioneren als bestuurscentrum. De uitwerking die moet leiden tot een businesscase met een exploitant is nog niet van de kant af. B en W voorzien dat de restauratie van het raadhuis vanaf medio 2023 drie jaar gaat duren en dat het Gemeentekantoor zeker tot en met 2025 wordt gehandhaafd.