Foto: Henri van Smirren
Foto: Henri van Smirren Foto:

PvdA: Oog voor elkaar

Het kerstreces is alweer bijna achter de rug. Tijd voor lokale politici om even met iets anders bezig te zijn dan te debatteren over verkeer, de energietransitie, woningbouwprojecten, financiën en de kosten van restauratie van beeldbepalende gebouwen als Raadhuis de Paauw en molen Windlust. Het zijn dé onderwerpen die de laatste maanden veel gesprekstof opleverden in raad en commissievergaderingen.

Zichtbare, aansprekende en tastbare onderwerpen die terecht op veel publieke belangstelling konden rekenen. Er zijn echter ook onderwerpen die minstens zo belangrijk zijn en die heel wat minder vaak en zeker niet zo prominent de aandacht krijgen in de media en het publieke debat. Het gaat om het bestrijden van (stille) armoede, het bieden van een eerlijke kans voor ieder kind om zich te kunnen ontwikkelen, het kunnen meedoen aan het leven van alledag, de zorg voor toegankelijkheid van voorzieningen van alle Wassenaarders en het bestrijden van eenzaamheid.
Inge Bunte, PvdA commissielid en nr. 3 op de kieslijst: “Er zijn zorgwekkende ontwikkelingen die op korte termijn aandacht vragen. Zoals de wachttijden voor de Wet maatschappelijke ondersteuning die sterk zijn opgelopen en mantelzorgers die steeds zwaarder worden belast. Meer hulp van familie, buren is in deze periode hard nodig. Kijk om naar elkaar en steek een helpende hand toe!”. Henri van Smirren, lijstrekker van de PvdA: “Het is goed om je te realiseren dat ook in een rijk dorp als Wassenaar er 600 huishoudens zijn die elke euro twee keer om moeten draaien en die geen spaargeld hebben om iets te kunnen vervangen als het stuk gaat. Ook in Wassenaar heeft niet ieder kind gelijke kansen om zich te kunnen ontwikkelen. Er zijn dorpsgenoten die niet op een netwerk kunnen terugvallen als hen iets overkomt”.
Na de kerstvakantie komt de campagne op gang. Ook daarin zullen thema’s als de verkeersproblematiek, groenonderhoud, gemeentelijke belastingen en de kosten en de wijze van het verwerken van huishoudelijk afval belangrijke onderwerpen zijn. Wat de PvdA betreft blijft het daar niet bij en gaat het politieke debat ook over de genoemde andere onderwerpen, de gemeente heeft immers hierin óók een belangrijke rol in het bewerkstelligen van sociale samenhang en goede maatschappelijke voorzieningen. Dat vraagt om serieuze aandacht van een nieuw te kiezen gemeenteraad. Wij wensen iedereen het allerbeste in 2022. PvdA, Duurzaam, Actief én Sociaal: “DA’S PvdA”.