Afbeelding
Foto:

CDA: Bloemen en waardering voor het prachtige werk van Congregatie Huize Bijdorp

“Het Bestemmingsplan Huize Bijdorp is een prachtig voorbeeld van ‘vernieuwing door behoud’ op basis van een ‘waarden-gestuurde benadering’ dat het CDA zeer aanspreekt. Het door Congregatie van de heilige Catharina van Siëna, Zusters Dominicanessen en als monumentale buitenplaats kiezen voor vernieuwing, nu hun missie sinds 1876 haar voltooiing nadert, is een uitstekende keuze om naar de toekomst voor heel Voorschoten blijvende betekenis te gaan uitstralen.”

Dat zei Cees Bremmer dezer dagen namens de CDA-fractie in een recente vergadering van de gemeenteraad. Deze fraaie buitenplaats krijgt bij behoud van haar monumentale karakter onder andere een belangrijke functie in het kader van betaalbare sociale en middenhuurwoningen, alsook zorgplaatsen. Landschappelijke, cultuur- en architectuur- historische waarden behouden in de nieuwe plannen hun betekenis. Daarbij is er veel oog voor biodiversiteit, duurzaamheid en een klimaat-adaptieve aanpak. Door het bij realisering van de plannen openstellen van het park, zo vlak bij het centrum, krijgt ‘de parel

Voorschoten’ nog extra glans. Het CDA heeft grote waardering voor het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan en voor de voortvarende aanpak van de Congregatie - samen met de gemeente Voorschoten en eigen projectorganisatie. 

Tegen die achtergrond bezorgde het CDA onlangs, coronaproof, zuster Regina een adventgekleurde fraaie bos bloemen en voor alle medewerkers kerstplanten. In een ruime rondetafelgesprek bij deze ‘CDA-Kerstgroet’, werden daarbij vervolgens ervaringen uitgewisseld over dit prachtige project.