GroenLinks: Uitvoering van grondstoffenplan maakt afval scheiden makkelijker

GroenLinks: Uitvoering van grondstoffenplan maakt afval scheiden makkelijker

En dat is hard nodig, want restafval afvoeren en verbranden wordt alsmaar duurder, en grondstoffen van het restafval scheiden levert geld op.

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad met grote meerderheid het nieuwe grondstoffenplan aangenomen. Met dat plan wil het gemeentebestuur het scheiden van afval voor de inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken. Dat is om te beginnen financieel aantrekkelijk, omdat het verwerken van restafval door de afvalbranche steeds duurder wordt gemaakt en door het rijk steeds zwaarder wordt belast. Bovendien levert het gescheiden aanleveren van GFT, papier, glas, blik, enz., inkomsten op. Maar bovenal is er winst voor onze leefomgeving. Minder afvalverbranding betekent minder CO2-uitstoot, en het hergebruik van grondstoffen vermindert de uitputting van de aarde. Met het nieuwe grondstoffenplan brengen we zo een circulaire economie een klein stukje dichterbij en zorgen we beter voor ons milieu.
De uitvoering van de maatregelen uit het grondstoffenplan zal vergezeld gaan van de nodige publiciteit en uitleg. In een later stadium wordt beslist wat de beste aanpak is voor het inzamelen van PMD-afval: plastic, metaal (vooral blikjes) en drankpakken. Hoe om te gaan met het verder inzamelen van papier is nu ook onderwerp dat nog aan de orde moet komen.
Wat GroenLinks betreft mag het allemaal wel iets ambitieuzer, maar een meerderheid van de raad trapt graag op de rem. Een motie van de PvdA en GroenLinks om het aanbieden van restafval verder te beperken werd wel door de raad aangenomen. Hierin wordt het college uitgenodigd om in het eerste kwartaal van 2022 met voorstellen te komen.