PvdA: Een onzekere toekomst voor het Ambachts- en Baljuwhuis

De gemeenteraad is akkoord met het voorstel om het Ambachts- en Baljuwhuis te verkopen aan een vastgoedondernemer. De oppositie stemde tegen. De PvdA is niet principieel tegen verkoop maar vindt harde afspraken noodzakelijk over het in stand houden van een publieke functie die iets voorstelt. Die afspraken zijn nu onvoldoende terwijl het AB-huis in 1912 aan de gemeente is geschonken ‘ten nutte van alle ingezetenen’.

De PvdA heeft daarom voorgesteld dat wethouder Spil opnieuw overlegt met de vastgoedondernemer over een fikse uitbreiding van het aantal dagen dat gratis of tegen een laag tarief beschikbaar is voor bijvoorbeeld verenigingen en culturele activiteiten. Hierbij de ingekorte tekst van Ad de Graaf in het politieke debat.

“Wanneer we in de gemeenteraad over de toekomst van het AB-huis praten, dan doen wij dat vanuit het belang van Voorschoten en van Voorschotenaren. Dat is het perspectief van waaruit de PvdA het voorstel beoordeelt. Daarom begin ik met een uitspraak van wethouder Cramwinckel op 2 juli 2020 over de toekomst van het AB-huis. We willen, aldus Cramwinckel, een AB-huis met een combinatie van een commerciële en een publieke functie. Voor de publieke functie wordt een commissie ingesteld die niet alleen een aantal praktische afspraken maakt, maar ook meedenkt over de invulling van de publieke functie van het AB-huis. De PvdA vond en vindt het mooie woorden.

Maar hier is weinig van terechtgekomen. Er zijn onvoldoende garanties voor een publieke functie die iets voorstelt. We moeten daarom betere afspraken maken met de vastgoedondernemer. Het aantal dagen dat er ruimte beschikbaar is voor publieke organisaties die behoren tot de Voorschotense gemeenschap moet worden uitgebreid.

En dat moet volgens de PvdA ook de coalitiepartijen aanspreken. De woordvoerder van GroenLinks zei vorig jaar dat het fantastisch zou zijn als er driemaal per week een publiek event in het AB-huis plaatsvindt. En de woordvoerder van de VVD zei dat het plan en de bieding onder andere getoetst moeten worden aan het maatschappelijk belang waarbij je kunt denken aan het hosten van bijeenkomsten van bepaalde verenigingen. Maar de huidige afspraken bieden volgens de PvdA onvoldoende ruimte.” De oproep van de PvdA aan de coalitie om betere afspraken te maken was helaas aan dovemansoren gericht.

Adviseurs van het college schrijven over de toekomstige invulling van de publieke functie: “De gedachtevorming gaat op dit moment uit naar…”. Maar welke gedachtes zullen er morgen zijn? Het Ambachts- en Baljuwhuis gaat een onzekere toekomst tegemoet.