D66 meldt...

D66: Organiseer afvalinzameling in Leidse regio

Donderdag 7 oktober is in de Voorschotense gemeenteraad het grondstoffenplan vastgesteld. Hierin staat hoe we in Voorschoten ons afval inzamelen. D66 heeft het college opgeroepen om de afvalinzameling regionaal te organiseren, zodat meer afval gerecycled kan worden en de kosten voor inwoners beheersbaar blijven.
“Ons streven is om bijna al ons afval her te gebruiken als grondstof. Het aantal huishoudens in Voorschoten is te laag om deze ambitie zelfstandig te realiseren”, aldus D66-raadslid Jolien Schroot. “Onze gemeente organiseert nu nog haar eigen afvalinzameling. De inzameling is op orde, maar het lukt onvoldoende om aan de door het Rijk gestelde eis van minder restafval te voldoen. We verwachten dan ook boetes. Deze boetes zullen leiden tot een verhoging van de afvalheffing voor onze inwoners. Deze extra kosten kunnen we voorkomen door afval goed te scheiden. Daar is onder andere langdurige communicatie voor nodig.”
Communicatiecampagnes om afvalgedrag te verbeteren zijn betaalbaarder en effectiever als gemeenten samenwerken en de kosten delen. D66 wil dan ook in de komende collegeperiode samen met Leidse regiogemeenten de afvalinzameling gaan organiseren. "Alles wat we aanschaffen wordt op enig moment afval… en wat daarna volgt is een blinde vlek", citeert Schroot wetenschapsjournalist Ziya Tong. “Afval verandert van iets onbruikbaars in iets nuttigs als we er producten van maken zoals compost, papier en flessen. De circulaire economie krijgen we betaalbaar voor elkaar als we met onze regio samen werken.”

D66: Verkoop AB-huis is goed voor Voorschoten

De beoogde verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis is goed voor Voorschoten. Dat stelde D66 tijdens de behandeling van een voorstel in de gemeenteraad. “De verkoop van het AB-huis maakt begrijpelijk veel emotie los”, aldus D66-fractievoorzitter Adriaan Andringa. “Het gebouw hoort bij het DNA van ons dorp, is een cultuurhistorisch monument en moet ten dienste staan van de samenleving. De beste manier om die unieke positie van het AB-huis in ons dorp voor de lange termijn te beschermen, is door het te verkopen aan iemand met het specialisme en de middelen om het gebouw recht te doen.”
Het openbaar gebruik en het onderhoud van het AB-huis laten al jaren te wensen over. De gemeente heeft het geld niet om de grote investeringen te doen die het gebouw nodig heeft en vraag naar gebruik van het AB-huis uit het dorp is er al jaren nauwelijks. Andringa: “De ondernemer die door een commissie van experts is geselecteerd om het gebouw te kopen, heeft een ruime staat van dienst om monumenten te renoveren en exploiteren. Bovendien wil hij het gebouw zelfs gratis beschikbaar stellen aan verenigingen in Voorschoten, iets wat we als gemeente niet doen en zelfs niet mogen doen”.
D66 ziet bovendien aanvullende kansen die de verkoop biedt. Andringa: “Het plan om een hotel in het AB-huis te openen, naast het openbaar gebruik, biedt fantastische vooruitzichten voor de Voorstraat en het centrum. En de opbrengst van de verkoop kunnen we gebruiken om een nieuw onderdak voor culturele organisaties in Voorschoten te financieren. Daarom is de verkoop van het AB-huis goed voor de gemeenschap van Voorschoten.”