Samenwerking gemeenten Leidse regio in warmtetransitie bekrachtigd

Er is afgelopen week een belangrijke stap gezet voor de warmtetransitie in de Leidse regio. Gemeenten Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om gezamenlijk toe te werken naar een duurzaam open, regionaal energiesysteem. Door intensiever samen te werken, kunnen de gemeenten gezamenlijk een hogere en snellere reductie van broeikasgassen bereiken dan ieder afzonderlijk zouden kunnen. Wethouder Erika Spil (Duurzaamheid, Milieu & Energie) is blij met deze samenwerkingsovereenkomst: “De samenwerking zorgt, als we overstappen op duurzame warmtebronnen, voor een breed palet aan mogelijkheden. Zo zorgen we samen dat de huizen in de regio warm blijven”.

In de regionale aanpak van de energietransitie wordt gestart met de warmtetransitie. De Leidse regio gaat intensief samenwerken om woningen in de toekomst te verwarmen met duurzame alternatieven voor aardgas. Met deze samenwerkingsovereenkomst werkt de regio toe naar een open regionaal warmtenet. Dit is een systeem waarin meerdere warmtebronnen en -leveranciers actief zijn.
Door in te zetten op meerdere bronnen zorgen we voor robuust energiesysteem, dat niet afhankelijk is van één bron.
In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de betaalbaarheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en duurzaamheid voor de afnemers centraal staat. Vanuit een regierol zorgen de gemeenten uit de Leidse regio voor verbinding tussen partijen, nemen initiatief en zorgen voor een robuuste organisatie en toezicht op deze publieke waarden. Daarbij wordt veel ruimte gemaakt om vanuit de buurt of wijk actief mee te doen en te denken.
Nu de samenwerkingsovereenkomst getekend is, gaan de gemeenten direct aan de slag. Begin 2022 moet er al een rapportage liggen die inzicht geeft in de mogelijke scenario's om tot een open systeem te komen. Daarom wordt de komende maanden intensief samengewerkt met verschillende private en publieke partijen.
Restwarmte uit Rotterdam was in beeld als één van de mogelijke bronnen voor het regionale warmtenet. Eerder deze week heeft het college van Rotterdam echter besloten niet verder te gaan met het traject waarbij Warmtebedrijf Rotterdam restwarmte naar de Leidse regio zou gaan leveren. De gemeenteraad van Rotterdam zal zich binnen enkele weken nog over dit besluit buigen. Betrokken partijen bezien op korte termijn wat hiervan de gevolgen zijn. Overigens, de warmtelevering aan de inwoners en bedrijven die reeds zijn aangesloten op het warmtenet van Vattenfall in de Leidse regio, is hoe dan ook gegarandeerd.