Ondertekenmoment kruispunt Groote Vink, van links naar rechts: wethouder Erika Spil (Voorschoten), wethouder Ashley North (Leiden) en Marcel Cramwinckel (Voorschoten). (Foto Patricia Nauta)
Ondertekenmoment kruispunt Groote Vink, van links naar rechts: wethouder Erika Spil (Voorschoten), wethouder Ashley North (Leiden) en Marcel Cramwinckel (Voorschoten). (Foto Patricia Nauta) Foto: Patricia Nauta

Leiden en Voorschoten werken samen aan een veilig kruispunt Groote Vink

Vorige week woensdag kwamen wethouders Ashley North (Leiden), Erika Spil (Voorschoten) en Marcel Cramwinckel (Voorschoten) samen op het kruispunt Groote Vink. Zij ondertekenden daar een intentieovereenkomst. Deze overeenkomst legt vast dat beide gemeenten samen werken en elkaar versterken bij het inrichten van het kruispunt en daarmee de verkeersveiligheid voor de fietser flink verbeteren. Beide gemeenten zijn verheugd om de initiatieven integraal uit te werken. Alleen zo hebben inwoners van Voorschoten en Leiden maar ook alle weggebruikers profijt van het resultaat.

Wethouder Erika Spil (gemeente Voorschoten – Verkeer & Vervoer): “Verkeersveiligheid voor met name kwetsbare weggebruikers is hét belangrijkste criterium bij het ontwerpen of herinrichten van een weg. Zo ook in het gebied rondom de Groote Vink. Met het tekenen van deze intentieverklaring, laten we zien dat we bij het maken van onze plannen verder kijken dan alleen tot aan onze eigen gemeentegrenzen. Ook voor toekomstige projecten is het een mooie ontwikkeling om de samenwerking steeds te blijven opzoeken".

De gemeenten Leiden en Voorschoten hebben een intentieovereenkomst afgesloten om de verkeersveiligheid op het kruispunt Leidseweg-Haagweg (De Groote Vink) te verbeteren. Dit gebeurt in samenhang met de ontwikkeling van de Intratuinlocatie in Voorschoten tot woningbouwlocatie. Hiervoor is een nieuwe aansluiting op Leids grondgebied nodig. In de komende fase wordt onderzocht hoe beide projecten elkaar kunnen versterken en welke ontsluitingsvariant verder uitgewerkt wordt. Hieraan is ook het communicatie- en participatietraject gekoppeld dat in het vierde kwartaal van 2021 van start gaat.

Op het kruispunt gebeuren veel ongevallen op de fietsoversteken. Om deze verkeerssituatie op te lossen is een herinrichting van dit kruispunt als speerpuntproject benoemd in het door de gemeenteraad van Leiden vastgestelde Beleidsprogramma Fiets 2020-2030. Een van de denkrichtingen is het om het gemotoriseerde verkeer van- en naar Voorschoten door de bestaande onderdoorgang te laten rijden. Bij de herinrichting worden ook de fietspaden in het gebied verbeterd aangelegd.

Tegelijkertijd heeft de gemeente Voorschoten het plan om de Intratuinlocatie in haar gemeente te ontwikkelen tot woningbouwlocatie, de bestaande Leidseweg tussen de Trompweg en de gemeentegrens met Leiden af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer en deze ontsluitingsroute aan te leggen door het Intratuin-gebied. Gemeente Voorschoten heeft aan Leiden medewerking gevraagd voor een nieuwe aansluiting op Leids grondgebied.