Nieuwe regels voor plaatsen zonnepanelen in Wassenaar

Wassenaar - Er zijn nieuwe regels – welstandscriteria – voor het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren in de gemeente Wassenaar. Ook op monumenten, in het beschermde dorpsgezicht en in tuinen zijn de mogelijkheden verruimd. “Doel was meer mogelijk te maken en de regels makkelijker, maar zonder de kwaliteit van het beschermd dorpsgezicht uit het oog te verliezen”, vertelt wethouder Kees Wassenaar van Cultureel erfgoed. De gemeenteraad heeft de nieuwe welstandscriteria vastgesteld in de raadsvergadering van 14 december 2021.

Het vorige beleid was verouderd, inmiddels zijn er nieuwe technieken, en inwoners willen in toenemende mate zonnepanelen of -collectoren op hun huizen plaatsen. Kees Wassenaar: “We zijn daarom gaan puzzelen; wat is er mogelijk in een erfgoed- en monumentrijke gemeente als de onze? Wat doen andere gemeenten, wat zegt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed?
En, heel belangrijk: wat vinden onze stakeholders, als erfgoedverenigingen, woningbouwcorporaties, buurtverenigingen en mensen die buurten goed kennen. Allemaal hebben zij meegedacht. Daar kwam ook uit naar voren: We willen graag meer mogelijkheden, want dat is goed is voor de CO2-reductie en dus het klimaat. Maar niet ten koste van het beschermd dorpsgezicht.”

De nieuwe regels zijn overwegend ruimer, maar soms ook een beetje strenger. Streng omdat in principe zonnepanelen niet storend zichtbaar mogen zijn vanaf de openbare ruimte. Soepel omdat er flink wat uitzonderingen zijn op dat principe en omdat de mogelijkheden voor achterdaken, carports, tuinen en bijgebouwen aanzienlijk verruimd zijn. De verruiming voor opstellingen in tuinen, denk daarbij aan een soort tribunes, is mogelijk gemaakt door ook het zogeheten ‘kruimelbeleid’ bij te stellen. Dat houdt in dat ook vanuit het bestemmingsplan meer mogelijk wordt gemaakt. De regels zijn zo eenvoudig mogelijk geformuleerd, maar het blijft maatwerk. In veel gevallen kijkt daarom de Commissie voor Welstand en Cultureel Erfgoed mee naar de plannen en geeft, als dat kan, alternatieve mogelijkheden aan.

Kees Wassenaar hoopt dat de nieuwe criteria voor veel inwoners voldoende mogelijkheden gaan bieden. “Maar is dat uiteindelijk niet het geval, dan nodigen we iedereen uit lid te worden van de Wassenaarse Energie Coöperatie (WEC), voor het gezamenlijk opwekken van groene stroom op grote daken, zoals nu het project op het dak van het Adelbert College.”

Op de website van de gemeente komt begin 2022 meer informatie over de nieuwe welstandscriteria.