Foto: PR.
Foto: PR. Foto:

Geen status voor Nationaal Park Hollandse Duinen

Wassenaar - “Voorlopig geen officiële status voor Nationaal Park nieuwe stijl Hollandse Duinen”. Dit is de beslissing die de minister van LNV heeft genomen naar aanleiding van het kritische advies van de Commissie Nationale Parken. De potentie van een nationaal park is volgens de commissie aanwezig, maar bereikbaarheid en duurzaam toerisme moet anders. Met dit advies voelt Werkgroep ‘Hart voor Meijendel’ zich stevig gesteund in haar oproep aan Dunea, gemeenten en Provincie om direct te stoppen met het positioneren van het Hart van Meijendel als recreatieve ‘Poort’ tot het nationaal park en de lopende vergunningaanvraag voor nog meer ontwikkelingen stil te leggen.

De Commissie is kritisch over de poorten en parkways (verbindingsroutes). Deze kunnen volgens de Commissie goed helpen bij de beheersing van de recreatiedruk en het verduurzamen van toerisme, maar hoeven niet binnen de begrenzing van het nationaal park te liggen. Integendeel, zegt de Commissie zelfs: het verleggen van de druk naar buiten het nationaal park ligt meer in de rede. Dit advies sluit aan bij het model duurzame natuurrecreatie dat wetenschappers van de Universiteit Wageningen en experts hebben ontwikkeld wijdverbreid wordt gebruikt in Europese en Nederlandse nationale parken en natuurgebieden. Bezoekers worden zoveel mogelijk aan de randen of buiten het natuurgebied opgevangen en verleid om te blijven met speeltuinen en/ of parkeergelegenheid. Het hart van het natuurgebied is alleen toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Op deze manier wordt de natuur zo min mogelijk verstoord en het unieke duinlandschap beschermd.

De Commissie maakt hierover nog een belangrijke opmerking. Zij waarschuwt voor blijvende risico’s van de grote belasting van de natuurgebieden door stikstof en het verdrogende effect van waterwinning. Natuurkernen zijn met de Natura 2000 status op papier beschermd, maar dit betekent volgens de Commissie nog niet dat de natuurwaarden met de plannen voor een Nationaal Park daadwerkelijk beschermd zijn. 

In de pers legt Dunea de nadruk op de huidige begrenzing met daarin Den Haag, Rijswijk en Leidschendam, de bollenvelden en zelfs het kassengebied. Deze past niet binnen de huidige wetgeving. Minder aandacht krijgen de opmerkingen over parkpoorten en vragen over de impact van waterwinning in de duinen. 

Kortom: er is volop werk voor Dunea, Provincie en gemeenten om de Commissie en de minister te overtuigen dat dit Nationaal Park nieuwe stijl meer is dan een marketinginstrument om meer toeristen te trekken.