Afbeelding
Foto:

Informatieavond Wassenaarse Energie
Coöperatie groot succes

Wassenaar - We kijken terug op een succesvolle avond met veel belangstellenden via het YouTube-kanaal uitgezonden vanuit de Warenar. Tijdens deze avond is het zonne-energieproject op het dak van het Adelbert College besproken, de wethouder was aanwezig en er was ruimte om vragen te stellen.
Heb je deze avond gemist? Terugkijken kan op de projectenpagina op onze website.

Wil je lid worden, een vraag stellen of direct deelnemen aan het zonne-energieproject op het dak van het Adelbert College? Meld je dan aan via
www.wec-duurzaam.nl
Let op, het aantal leden dat kan inschrijven is beperkt tot maximaal 53.

Achtergrond Wassenaarse Energie Coöperatie
Enthousiaste vrijwilligers richtten de WEC eind 2020 op, met als doel om in Wassenaar op grote schaal zonne-energie op te wekken en te verkopen. De WEC wordt omarmd door de gemeente en de Klimaattafel, het platform voor duurzame initiatieven in Wassenaar. Via de WEC kan iedere inwoner van Wassenaar investeren en gebruikmaken van lokale groene stroom, of u nu wel of geen zonnepanelen op uw eigen dak heeft.
Investeren: vanaf € 525 per project. Rendement 4-6%. Inkomsten uit de toegekende ‘Subsidie Coöperatieve Energie opwekking’ (SCE).

Foto: PR.