Wassenaarse Post

Wij ontvangen graag uw ingezonden brieven van niet meer dan 300 woorden. De deadline is woensdag 09.00 uur. Wij ontvangen uw bijdrage bij voorkeur per e-mail, maar per post mag ook. Ons e-mailadres is: redactie@dewassenaarsekrant.nl. Ons postadres is: Van Zuylen van Nijeveltstraat 202, 2242 AX te Wassenaar. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Aanvallen op personen, beledigingen en taalgebruik kunnen redenen zijn om een brief te weigeren. Anonieme bijdragen en open brieven (gericht aan instanties en derden) worden niet geplaatst.

Bedankt!

Langs deze weg wil ik heel graag diep vanuit mijn (en andere) hart(en) de mensen bedanken van de organisatie die de Stolpersteine mogelijk hebben gemaakt: Eveline Hompus, Cees Neisingh, Margaret de Vos van Steenwijk, burgemeester Leendert de Lange en alle andere medewerkers! Allemaal héél erg hartelijk bedankt voor de fantastische bijeenkomst vorige week. De aanwezige mensen uit andere landen vonden het ook grandioos.
Ook wil ik graag de leerkracht maar vooral de kinderen van de Bloemcampschool heel erg hartelijk bedanken voor de mooie gedichten die zij zelf hebben gemaakt na uitleg over de oorlog. De gedichten waren fantastisch en heel knap dat zij het durfden voor te lezen voor zoveel mensen!
Ook de muziek, die violist en de pianist, was fantastisch, zo ook het samenzijn in kasteel De Wittenburg.
Het was een dag die de aanwezigen waarschijnlijk nooit meer zullen vergeten, dus heel hartelijk dank!

Elles van Raalte


Je kan er op wachten

Na een regenbui kan je er op wachten. Een (mogelijk ernstige) aanrijding met een fietser op de Starrenburglaan, de Van Duivenvoordelaan of andere wegen waar de rijbaan en het fietspad gescheiden zijn door een stippellijntje. En dan heb ik het niet eens over door ons dorp scheurende (vracht) auto's of jongeren die met z'n 3en naast elkaar rijden. Het gaat ook een keer gruwelijk mis door grove nalatigheid van de Gemeente Wassenaar.
Gevallen blad wordt soms, mitsdien nog aanwezig, verwijderd in de lente als het meeste is vergaan tot zand of voor fietsers gevaarlijk gladde pulp. Maar niet op het moment dat bladeren in de regel vallen; de herfst.

Na enige tijd verdwijnen deze massaal in de straatkolken met een verstopping als gevolg. Zo ook nu weer op de Van Duivenvoordelaan. Elke keer na een regenbui kan iedere gebruiker van deze straat zien dat er een gevaarzetting is. Het fietspad is overstroomd tot soms op de rijbaan.
Wat doet de Gemeente Wassenaar hieraan? Precies, helemaal niets.
Als de gemeente hierop wordt geattendeerd, is het excuus immer dat er geen geld voor is.
Nee, we laten straten ‘schoonblazen' bij windkracht 8. Mannetjes die gevallen blad op de rijbaan blazen met de bedoeling dat dit wordt opgeveegd door een veeg-autootje.
Het blad bleef eens op de Anemonenlaan liggen en ik vroeg nieuwsgierig naar de reden.
In gebrekkig Engels vertelde de man uit Litouwen dat de bestuurder van de veegwagen ziek is maar hij niet, dus hij doet zijn werk en blaast. Efficiëntie ten top.
Gelukkig werden de bladeren door de harde wind bij de bewoners de tuin ingeblazen en was de straat enige tijd later weer mooi schoon.

Paul Donath