Foto: PR.
Foto: PR. Foto:

Week van punten turnen bij Gymnastiekvereniging Avanti

Voorschoten - In de week van 20 tot en met 25 november 2021 was het punten turnen bij de gymnastiekverenging Avanti. Dit evenement wordt ongeveer om het half jaar gehouden.

Punten turnen, houdt in dat de turners / turnsters een lijst met onderdelen krijgen waaruit zij verschillende onderdelen kunnen kiezen. Zoals op brug kunnen de turners / turnsters kiezen uit de onderdelen losom, halve reus, kip en ondersprongen. Bij de mat zoals radslag, arabier enzovoorts. Op de grote trampoline kunnen ze kiezen uit salto voorover, salto achter, barani, flickflack, enz. Deze onderdelen worden beoordeeld door de leiding. Zodra het onderdeel goed wordt uitgevoerd krijgen ze een punt en kunnen ze verder met het volgende onderdeel. Het behaalde aantal punten wordt iedere keer vastgelegd. Zodra er voldoende punten zijn behaald (totaal 50, 100, 150, 200, 250 en 300, enzovoorts) punten, verdienen de turners/turnsters een standaardje. Dit wordt bijgehouden op een puntenkaartje.
Op zaterdag 20 november jl. startte Avanti. Jammer genoeg mochten er geen ouders bij in verband met de strenge coronamaatregelen. Er werd flink gestreden om zo veel mogelijk punten bij elkaar te halen. Aan het eind van de uren werden de puntenkaartjes opgemaakt en uitgedeeld met het aantal punten erop. Een aantal deelnemers behaalde 50 en 100 punten. Hiervoor kregen ze een mooie standaard.
Op maandagavond 22 november ging het verder met de leeftijd vanaf 8 jaar en ouder. Er werd flink onderling gestreden om de meeste punten bij elkaar te krijgen. Ook hier werden verschillende standaardjes uitgedeeld namelijk 50, 100, 150 en zelfs 200 punten. De laatste groep waren de oudste dames van Avanti, ook zij deden mee. Ook hier werden een aantal standaardjes behaald en dat op anderhalve meter. Op dinsdagavond 23 november en donderdag 25 november werden ook de proeven afgenomen. De kinderen waren fanatiek om zo veel mogelijk punten te halen, waarna er verschillende standaardjes werden uitgedeeld. Wij hopen de ouders bij de volgende afname, dat zal in het nieuwe jaar zijn, weer welkom te kunnen heten.

Het was een zeer geslaagde week voor gymnastiekvereniging Avanti. Als u meer wilt weten over het punten turnen, kunt u kijken op de website.
Wilt u verdere informatie over de gymnastiekvereniging Avanti? Kijkt dan op de website:
www.avantivoorschoten.nl

Op de foto’s de deelnemers die aan het punten turnen hebben meegedaan.

Door de nieuwe coronamaatregelen zijn de twee uren van de maandag samengevoegd tot één uur van 16.00 tot 17.00 uur. Ook voor de dinsdag geldt hetzelfde.


De leiding van Gymnastiekvereniging Avanti