Afbeelding
Foto:

Ongewenst verkeer buiten ons dorp

Wassenaar - Nu het ernaar uitziet dat ongewenst verkeer niet aan de randen van ons dorp wordt ontmoedigd, maar dat er maatregelen IN het dorp worden genomen om verkeer terug te dringen nemen de zorgen over een goede verkeersbalans toe. Met name de maatregel om één van de drie belangrijke noord-zuid verbindingen, de Jagerslaan, af te waarderen naar een 30km Erftoegangsweg zal negatieve effecten hebben als er niet tegelijkertijd verkeerbeperkende maatregelen worden genomen op andere noord-zuid verbindingen. Het verplaatsen van de verkeersdruk naar andere buurten / wegen (met name rondom scholen) is ongewenst en zal de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van ons mooie dorp niet ten goede komen.
Om aandacht te vragen voor deze zorgen, hebben wij, de buurtverenigingen Schouwweg-Noord, Burgwey en Buurtcomité Storm-Zuid, de leden van de gemeenteraad uitgenodigd voor een fietstocht langs onveilige verkeerspunten. Tijdens het fietsen en de ‘koek & zopie’ ter afsluiting vonden gesprekken plaats over de mogelijke impact van de verkeersmaatregelen.
De grote opkomst van de gemeenteraadsleden toonde hun betrokkenheid en interesse voor dit gedeelde probleem. Dit geeft ons vertrouwen.

Buurtverenigingen
Schouwweg-Noord, Burgwey en
Buurtcomité Storm-Zuid