Stedenbouwkundige layout eerste nieuwe wijk Valkenhorst toont gigantische metamorfose. Foto: Jos Knijnenburg.
Stedenbouwkundige layout eerste nieuwe wijk Valkenhorst toont gigantische metamorfose. Foto: Jos Knijnenburg. Foto:

Stedenbouwkundige layout eerste nieuwe wijk Valkenhorst toont gigantische metamorfose

Katwijk - Gisteravond (2 december) werden tijdens een zogeheten raadsavond in de gemeente Katwijk het zogeheten ‘Stedenbouwkundig Raamwerk BPD Valkenhorst’ en het ‘Inpassingsprofiel Limesbuurt’ besproken. Een hele mond vol, maar het betreft hier een tweetal documenten die een goed beeld geven hoe de allereerste deelwijk op noordelijke deel van het terrein van het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg, de ‘Limesbuurt’, er straks uit komt te zien. De stukken (te zien op katwijk.nl) gaan onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan Valkenhorst dat thans in procedure is.

Door Jos Knijnenburg

Ergens halverwege het bijna 80 pagina’s omvattende Stedenbouwkundig raamwerk staat onder het kopje ‘Verbonden met de omgeving’ een mooie zin: “Op een enkel moment in het plangebied (lees Limesbuurt) is de kerktoren van Valkenburg zichtbaar waardoor de verbondenheid met de bestaande kern ook visueel plaatsvindt”. Een tijdje terug maakten we vlakbij de toekomstige Limesbuurt, die pal langs de Ir. Tjalmaweg (N206) wordt gebouwd, bijgaande foto in zuidelijke richting. Een blik op Wassenaar vanaf de N206 zogezegd. Wie goed kijkt ziet achter de hekken van het oude vliegveld links de toren van de Willibrorduskerk en rechts de toren van de Dorpskerk, met op de achtergrond de skyline van Den Haag.

In het Inpassingsprofiel Limesbuurt zijn een aantal computeranimaties opgenomen die tonen hoe het zicht vanaf de N206 in zuidelijke richting de komende jaren onherkenbaar gaat veranderen. De Limesbuurt wordt gekarakteriseerd als ‘de etalage van Valkenhorst’ en met een bouwhoogte aan de randen van 3 tot 4 lagen en een accent tot maximaal 8 lagen laten de plaatjes er geen twijfel over bestaan hoe de toekomstige verstedelijking in dit deel van Valkenhorst eruit komt te zien.

Goed zichtbaar is ook het nieuwe uiterlijk van de N206, die momenteel wordt verbreed als toekomstig onderdeel van de RijnlandRoute (A4 - A44 – Katwijk). Opvallend is de vrij liggende busbaan aan de zuidzijde met een OV-knooppunt pal voor de Limesbuurt, die toekomstige bewoners moet verleiden de auto te laten staan. Wassenaar roept al decennia dat Valkenhorst van noord naar zuid moet worden ontwikkeld en de locatie van de allereerste woonwijk, pal tegenover de oude dorpskern van Valkenburg voldoet daar in elk geval volledig aan. De verkeerskundige slagader in de wijk wordt gevormd door een zeer oude ontsluitingsweg vanuit Valkenburg, de Oude Broekweg die later door de N206 werd doorsneden. Vanuit oud-Valkenburg via een verbinding over de N206 heen, dwars door de Limesbuurt en verder zuidelijk richting de Hangaarzone, ontstaat een route die met een historische knipoog als ‘van kerk naar werk’ wordt geduid.

Opvallend element in de Limesbuurt, die op korte afstand van de vroegere korte start- en landingsbaan van het oude vliegveld wordt gebouwd, is een brede watergang in de vorm van een kreek die met een slinger door de wijk loopt en die gaat doorlopen in de aangrenzende deelwijken. Ooit was er sprake van een Orionplas op Valkenhorst maar die lijkt uit de plannen geschrapt.

De eerste deelwijk van Valkenhorst, gelegen op maximale afstand van de Groene Zone in Wassenaar, wordt ontwikkeld door Bouwfonds Property Development (BPD) en gaat volgens het indicatieve woningbouwprogramma 700 woningen omvatten. Daarvan is 7% sociale huur, 77% middensegment (koop en huur) en 16% valt in de vrije sector. De Limesbuurt, ook wel omschreven als de entree van Valkenhorst, wordt dichter bebouwd dan andere deelwijken. Geen kaarsrechte straten met eindeloze blokken rijtjeswoningen zoals in sommige VINEX-wijken, maar een layout met een dorps karakter en gebogen straatjes. Veel verschillende soorten huizen. Een mix van diverse bouwhoogtes en soms verspringende rooilijnen. Afgelopen voorjaar bereikten de gemeente Katwijk en ontwikkelaar BPD een akkoord over de bouw van de eerste 700 (van de in totaal 5.600) woningen die op Valkenhorst komen. Soortgelijke overeenkomsten over andere deelwijken zitten in de pen.