Soms komt het verleden in het heden gewoon voorbijdraven, zoals hier in de Groene Zone. Foto: Jos Knijnenburg.
Soms komt het verleden in het heden gewoon voorbijdraven, zoals hier in de Groene Zone. Foto: Jos Knijnenburg. Foto:

Renovatieproject interieur Raadhuis De Paauw toont aantal meters fysiek Wassenaars geheugen

Wassenaar - Het gemeentearchief van Wassenaar beschikt al jaren over een digitale studiezaal waarin heel veel informatie over het dorp is te vinden en prachtige scans van foto’s zijn te vinden. Voor de ingang hoeft men niet naar Raadhuis De Paauw, maar naar wassenaar.nl te gaan. Het grote succes van het plaatjesalbum ‘Historisch Wassenaar’ dat door een nauwe samenwerking tussen de Historische Vereniging Oud Wassenaer en Jumbo Mark Blaauw tot stand is gekomen, deze week stond er zelfs een heuse ruilmiddag gepland, bewijst dat hoeveel mensen nog altijd genieten van al die oude beelden van het dorp. In het gemeentearchief is echter nog heel veel meer te vinden.

Door Jos Knijnenburg

Het gemeentearchief is op wassenaar.nl niet moeilijk te vinden, want de spreekwoordelijke deurbel is al op de homepage middels een button te vinden. Een korte opsomming van hetgeen er digitaal kan worden bekeken, is verdeeld in enkele rubrieken.

Naast scans met afbeeldingen van foto’s is er een krantencollectie met adresboeken, zijn er op naam tal van akten en registers (geboorte, huwelijk en overlijden) te raadplegen en er is een catalogus met boeken en tijdschriften. Een aparte vermelding verdient de eerste volkstelling uit 1829, waarvan jaren geleden de gegevens door een vrijwilligster zijn ingevoerd.

De schat aan reeds gedigitaliseerde informatie laat onverlet dat het gemeentearchief van Wassenaar nog altijd een enorme hoeveelheid fysieke informatie omvat. De pagina ‘Wat wordt in het archief bewaard?’, maar vooral de (al wel gedigitaliseerde) inventarissen van het archief omvatten beschrijvingen die een hint geven over hetgeen er allemaal te vinden is. Die inventarissen zijn chronologisch verdeeld in drie periodes. Tot het jaar 1895 (de inventarisatie van het oud archief in vier kloeke delen), de jaren 1896 - 1929 en 1930 – 1960. Daarnaast is er nog een separate inventaris van het oud rechterlijk archief uit de periode 1411 – 1811. Uiteraard houdt de geschiedenis van Wassenaar en daarmee het gemeentearchief niet op in 1960, sindsdien is er nog ruim zestig jaar aan toegevoegd.

Wie zich een beeld wil vormen hoeveel materiaal dat allemaal omvat wordt deze week op zijn wenken bediend. Want bij de grote hoeveelheid documenten over het project dat de verbouwing en restauratie van het interieur van Raadhuis De Paauw omvat, afgelopen woensdagavond onderwerp van gesprek tijdens een vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving, behoort ook een notitie over het gemeentearchief. Het stuk maakt duidelijk dat de fysieke archieven van de gemeente Wassenaar zich op een tweetal locaties bevinden: Raadhuis De Paauw en het Gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat.

In de archiefbewaarplaats in Raadhuis De Paauw bevindt zich momenteel 525 meter aan archief dat moet worden bewaard. In de raadskelder staat het ‘vernietigbare archief tot en met het vernietigingsjaar 2021’. Hoeveel meter dat omvat staat er niet bij, maar wel de voorspelling dat bij de aanvang van de restauratie en verbouwing in 2021 alles volledig zal zijn opgeruimd. De Archiefwet bepaalt hoe lang men verplicht is om materiaal te bewaren.

Ook het Gemeentekantoor heeft een archiefruimte waarin ongeveer 400 meter aan archiefmateriaal ligt dat geleidelijk (tussen 2022 en 2089) zal worden vernietigd. Zolang er nog ambtenaren in het Gemeentekantoor werken zal er weliswaar archiefmateriaal bijkomen, maar wel veel minder in verband met de digitalisering. Volgens een schatting zou er in 2025, wanneer delen kunnen worden vernietigd maar er dus ook materiaal is bijgekomen, nog zo'n 270 meter archief over zijn dat op termijn kan worden vernietigd. In de archiefruimte op het Gemeentekantoor bevindt zich ook nog een ‘te bewaren archief' vanaf het jaar 1996. De afgelopen 25 jaar is dat gegroeid tot 75 meter papier. Maar dat is nog niet alles. De afdeling Burgerzaken heeft in de archiefruimte nog 60 meter aan archief en het Klant Contact Centrum (KCC) heeft er 25 meter staan. Burgerzaken beschikt ook over een kluis met nog eens 50 meter aan archief. Tenslotte herbergen paternosterkasten op het Gemeentekantoor nog eens 175 meter aan ‘dynamisch archief'. Dat moet nog worden uitgezocht, maar vermoedelijk komt 1/3e deel in aanmerking om te worden bewaard.