Foto: PR.
Foto: PR. Foto:

Wereldburgerschap in Minecraft

Wassenaar - Op 23 november jl. hebben leerlingen van de Herenwegschool (groepen 7) en van Sekolah Indonesia (10–14 jaar) het in Minecraft gebouwde Climate Village Project overhandigd aan de ambassadeur van Indonesië in Nederland, Zijne Excellentie Mayerfas en de klimaatgezant van Nederland, ZKH Prins Jaime de Bourbon de Parme. Dit gebeurde op de Indonesische Ambassade in Den Haag. De overdracht van het project vond plaats tijdens een webinar, onder andere bijgewoond door de regering van Gowa Regent en bewoners van Malino.

Bij de overhandiging verklaarde Ambassadeur Mayerfas dat het Climate Village Project in het echte leven kan worden uitgevoerd. “Dit project kan een goede bijdrage leveren aan de Indonesische regering en aan haar burgers. De Indonesische regering voert sinds 2016 het Climate Village-programma uit. Als dit project wordt geïmplementeerd, zal het bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van de Indonesische regering om in 2024 20.000 klimaatdorpen te bouwen."

Ook de Nederlandse klimaatgezant, ZKH Prins Jaime de Bourbon de Parme, is enthousiast. “De leerlingen vinden creatieve oplossingen voor de klimaatverandering. De voorgestelde oplossingen sluiten aan bij de problemen waarmee Malino wordt geconfronteerd. De Nederlandse regering werkt momenteel samen met de Indonesische regering aan duurzame oplossingen.”

Het project startte op initiatief van directeur-bestuurder van de Herenwegschool, Bob van den Steenhoven. Gedurende zes weken werkten de leerlingen van beide scholen twee keer per week anderhalf uur met elkaar samen. Elke les begon met een instructie, gevolgd door groepswerk in taakgroepen. Hierbij was communicatie een uitdaging én een troef.

Vooral het wegen van verschillende perspectieven en informatiebronnen en de daaraan gekoppelde onderhandelingsvaardigheden speelden in op de onderwijsdoelen die de leerkrachten voor ogen hadden. De leerlingen werden gestimuleerd tot kritisch denken, het verkennen van alternatieven voor oplossingen, het stellen van vragen, creatief denken en het oplossen van problemen (technisch en cultureel).

De leerlingen hebben onderzoek gedaan, informatie gekregen van experts en onderzoekers en in hun groep keuzes moeten maken tussen de verschillende perspectieven die ze aangeboden hebben gekregen. Het leren maken van keuzes en het bespreken, wegen en verdedigen van de belangen van verschillende vertegenwoordigers is cruciaal in wereldburgerschap. De leerlingen bouwden vervolgens hun ideeën in Minecraft. Vanuit bewustwording en respect voor het andere standpunt en cultuur leren de kinderen dat vanuit samenwerking heel grote sprongen gemaakt kunnen worden naar een betere toekomst.