Afbeelding

Gaat het OM Caroline Klaver vervolgen?

Politiek

Wethouder Henri Hendrickx heeft aangifte gedaan bij het OM tegen Caroline Klaver wegens laster. Het OM bestudeert de aangifte. Hendrickx wil de zware beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag niet over zijn kant laten gaan. Hij overweegt ook een civielrechtelijke procedure.

Door Jan H. de Roij

Na intensief overleg met zijn advocaat heeft wethouder Henri Hendrickx (HvW) besloten om strafrechtelijke vervolging te laten instellen tegen de uitlatingen van Caroline Klaver aan zijn adres. Er is inmiddels aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM). Het OM bestudeert de aangifte en zal uiteindelijk moeten besluiten of tot vervolging tegen de voormalig wethouder zal worden overgegaan. Het kan nog enige tijd duren voordat het OM tot een besluit komt. Deze strafrechtelijke aangifte en ook de civielrechtelijke procedures die worden overwogen zijn het gevolg van de opzienbarende uitspraken van Caroline Klaver (VVD) tijdens haar afscheidsspeech in de Raadsvergadering van 13 december.

De vertrekkend wethouder beschuldigde wethouder Henri Hendrickx van een bedreigende bejegening van medewerkers en Raadsleden, die buiten alle normale omgangsvormen zouden zijn. Ook zouden er banale woorden zijn gebezigd in de gemeenteraad over Insprekers en raadsleden. Volgens Caroline Klaver kwam de sociale veiligheid van eenieder hiermee in het gedrang. Het vrat aan haar dat medewerkers, Raad en inwoners niet met respect bejegend werden. Naar aanleiding van deze beschuldigingen heeft burgemeester Leendert de Lange, met instemming van alle politieke leiders, besloten een onafhankelijk extern bureau te vragen een onderzoek in te stellen naar de integriteit en bestuurscultuur in Wassenaar.

Of de aangifte van Henri Hendrickx een kans maakt hangt mede af van de interpretatie door het OM van de Gemeentewet. Deze wet bepaalt onder andere dat leden van het gemeentebestuur en anderen die deelnemen aan de beraadslagingen niet vervolgd kunnen worden voor wat zij in de gemeenteraadsvergadering hebben gezegd. De uitspraken werden gedaan tijdens een gemeenteraadsvergadering door de privé persoon Caroline Klaver, want zij had haar wethouderschap al neergelegd. Zij was dus ‘een van de anderen die deelnemen aan de beraadslagingen’. Maar valt een feestelijke afscheidsspeech hier wel onder en is vervolging dus niet mogelijk? Voer voor juristen!

Uit de krant