Afbeelding
Foto:

Fietspad wordt Schelpenpad

Algemeen

De gemeenteraad heeft dinsdagavond definitief besloten dat het fietspad aan de Schouwweg Noord wordt verwijderd. In plaats daarvan komt er een schelpenpad van 1,75 meter breed voor het langzame fietsverkeer. De omwonenden zijn tevreden met dit besluit. De initiatiefnemers van de petitie, die opriep het fietspad te behouden en die door meer dan 2000 mensen is ondertekend, zijn dat niet. Anderzijds kunnen zij terugkijken op een succesvolle actie. Hun petitie heeft twee lokale partijen (LW en DLW) ertoe gebracht om de wethouder op te dragen te zoeken naar een compromis. Die kwam vervolgens met een alternatief plan. Misschien niet ideaal, maar meer zat er waarschijnlijk politiek niet in.

Door Jan H. de Roij

Een hele stoet aan insprekers op dinsdagavond in Raadhuis De Paauw over het voornemen het fietspad aan de Schouwweg Noord te verwijderen. Vooral de bewoners van de straat, zonder eigen oprit, waren massaal opgetrommeld en spuiden hun ongenoegen richting de personen die een petitie waren gestart om het fietspad te behouden. Hen werd populisme verweten, het onjuist weergeven van de feiten en radicalisering. Ook ‘verrijkten’ ze onze vocabulaire met een nieuw woord: ’fietspaddrammers’. 

Duidelijk werd uit alle interventies dat degenen die voorstander zijn van verwijderen van het fietspad kunnen leven met een schelpenpad; dit alternatieve plan presenteerde het college een paar weken geleden als compromis. De insprekers namens de petitiegroep waren duidelijk niet tevreden met dit compromis. Zij kwalificeerden een schelpenpad van 1,5 meter als onveilig en wensten het fietspad te behouden.

Dat wenste Hart voor Wassenaar ook. Hun voorman wees op het coalitieakkoord waarin duidelijk staat te lezen dat vrijliggende fietspaden behouden blijven. Niemand heeft het volgens hem over ‘veiligheid’: “er was een veilig fietspad en het wordt niet veiliger op de rijbaan”. Deze partij diende een motie in om het fietspad althans voorlopig te behouden en daar later nog eens naar te kijken. De motie werd door verantwoordelijk wethouder Wim Koetsier ontraden, omdat behoud van het fietspad ten koste van ‘parkeren’ zou gaan. De motie werd met alleen de steun van Lokaal Wassenaar verworpen.

De motie die Lokaal Wassenaar indiende haakte aan op het ‘parkeerprobleem’ bij behoud van het fietspad. Annemarie Hofman had ter plekke onderzoek gedaan en kwam met het voorstel om het fietspad te behouden, maar een meter te versmallen op dat deel van de weg waar de bewoners geen eigen oprit hebben opdat zij een volwaardige parkeerplaats krijgen. Zij was van mening dat een tweerichtings schelpenpad van 1,5 meter niet veilig is: “je offert een veilig fietspad op voor een onveilig schelpenpad”. 

Ook haar motie werd door de wethouder ontraden. Deze optie is onderzocht en zou door de politie zijn afgekeurd. De motie kreeg daarop alleen de steun van Hart voor Wassenaar. En daarmee viel het doek definitief over het behoud van het fietspad. De vraag was nu alleen nog of het schelpenpad als ‘compromis’ door de coalitiepartijen zou worden omarmd. De ogen richtten zich allereerst op Ben Paulides (DLW). Hij was het immers die in december samen met LW het initiatief had genomen om de wethouder op te dragen het gesprek met de belanghebbenden aan te gaan en te zoeken naar een compromis.

Hij verklaarde blij te zijn met het alternatief, maar zou wel graag willen dat het schelpenpad een minimale breedte krijgt van 1,75 en op plekken waar dat niet kan 1,60 meter. Dit legde hij vast in een motie. Wethouder Koetsier verklaarde daarmee te kunnen leven. Volgens hem is het van belang dat dit onverplichte schelpenfietspad alleen door langzaam fietsenden zoals ouderen en kinderen wordt gebruikt. Maak je het pad breder dan trek je ook de fatbikes en andere snelfietsers aan. Maar 1,75 meter is nog acceptabel. Ook is het veilig, want het betreft een onverplicht fietspad en dan gelden de voorschriften voor een fietspad niet. De overige coalitiepartijen hielden voor de bühne nog een betoog dat het oorspronkelijke plan om het fietspad helemaal weg te halen hun voorkeur heeft. Om tegemoet te komen aan de petitie-ondertekenaars was men echter bereid in te stemmen met een schelpenpad van 1,75 meter.

Sonja Hibbert van Groen Links wenste, alvorens een besluit te nemen, van de wethouder de toezegging dat er geen andere fietspaden zullen worden verwijderd. Aanvankelijk verschool Koetsier zich achter het Burgerberaad. Hibbert wees er echter op dat het Burgerberaad over de wegencategorisering gaat en niet over fietspaden. Uiteindelijk na een schorsing deed de wethouder dan toch de toezegging dat er geen andere fietspaden geruimd zullen worden. Ook deed de fractievoorzitter van deze partij een voorstel voor een kort beraad achter gesloten deuren om te zoeken naar een breed gedragen compromis. Hart voor Wassenaar wilde daar niet aan deelnemen. Het overleg resulteerde erin dat de motie Paulides door de coalitiepartijen, GL en LW werd aangenomen.

En daarmee lijkt er een eind te zijn gekomen aan een lang en fel debat over het fietspad aan de Schouwweg. Wethouder Koetsier is erin geslaagd een plan te presenteren waar in ieder geval een deel van de oppositie tegen het verwijderen van het fietspad zich in kan vinden. De petitiegroep niet, en die beraadt zich met juristen dan ook op een eventueel vervolgtraject.

Uit de krant