Afbeelding

Twee ton voor verwijderen fietspad

Algemeen

Het college dient een extra kredietaanvraag in van Euro 200.000 voor het verwijderen van het fietspad aan de Schouwweg Noord. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de renovatie van de Storm Zuid en de Schouwweg Noord. Het vervangen van de riolering en de bekabeling zal worden gevolgd door het geschikt maken van deze wegen voor 30 km/u, waarbij noodzakelijk zou zijn de fietspaden op te heffen.

Door Jan H. de Roij

De Commissie Fysieke Leefomgeving boog zich afgelopen maandag over de uitgestelde renovatie van de Storm van ’s Gravesandeweg Zuid en de Schouwweg Noord. Alle partijen onderstreepten het belang dat nu snel nieuwe riolering en bekabeling wordt aangelegd en dat tegelijkertijd deze wegen geschikt worden gemaakt voor 30 km/u. De discussie spitste zich toe op de gevolgen voor de vrijliggende fietspaden: een smal fietspad aan de Storm Zuid en een breed fietspad achter de bomen op de Schouwweg Noord. Zal het verwijderen van de fietspaden, waardoor fietsers en auto’s van dezelfde weg gebruikmaken de verkeersveiligheid verbeteren? Charlotte Rogge (VVD), een hartstochtelijk pleitbezorgster van veilig fietsverkeer, denkt van wel en vertrouwt op wat de deskundigen daarover zeggen. Annemarie Hofman (LW) denkt van niet. Volgens haar zijn vrijliggende fietspaden een garantie voor veilig fietsverkeer. Ook Henri Hendrickx (HvW) is er niet van overtuigd dat opheffen van fietspaden de verkeersveiligheid ten goede komt en hij wenst “bewijs” dat dat wel het geval is. Rogier Krabbendam (D66) maakte een opmerkelijke tournure. Hij begon met de opvatting dat vrijliggende fietspaden zijn te prefereren, maar voortschrijdend inzicht bracht D66 tot de conclusie dat dat toch niet zo was. Ook Charlotte Rogge had het over ‘voortschrijdend inzicht’, toen haar erop werd gewezen dat in het coalitieakkoord toch staat dat deze coalitie voorstander is van vrijliggende fietspaden. Het debat spitste zich toe op het smalle fietspad aan de Storm Zuid. Over het fietspad aan de Schouwweg Noord, waar de kredietaanvraag voor bedoeld is, werd nauwelijks gesproken.

In de onderliggende stukken voor dit debat wordt een aantal argumenten aangedragen voor het verwijderen van de fietspaden. Terzake deskundige instellingen adviseren om bij het aanleggen van 30 km-zones fietsers en andere weggebruikers samen te voegen en fietspaden op te heffen. Wethouder Koetsier merkte evenwel op dat dit geen verplichting is. Verder zou het fietspad wel gehandhaafd kunnen worden als het onderdeel uit zou maken van een regionale fietsroute, zoals bijvoorbeeld aan de Jagerslaan. En tot slot, enkele bewoners aan de Schouwweg zijn gedwongen om hun auto voor een deel op het fietspad te parkeren. Tijdens het debat werd ook door verschillende woordvoerders opgemerkt dat de verkeersveiligheid op fietspaden is afgenomen door het veelvoud aan tweewielers die zich met hoge snelheid voortbewegen. Wel merkten Hendrickx en Krabbendam nog op dat in het participatieproces gebruikers van de fietspaden niet zijn gehoord; alleen de omwonenden mochten participeren.

Sander Daamen (DLW) maakte zich zorgen dat na de renovatie van de Storm/Schouwweg het verkeer zal uitwijken naar de Jagerslaan. Hij verlangde van de wethouder dat onmiddellijk begonnen zal worden met de Jagerslaan na oplevering van de Storm/Schouwweg. Wethouder Koetsier onderstreepte dat de Jagerslaan direct aan de beurt zal zijn. Voor DLW was deze toezegging onvoldoende en deze partij zal in de gemeenteraad een amendement indienen. Interessant zal zijn wat deze partij gaat doen, mocht het amendement niet gesteund worden. Gaat DLW dan tegenstemmen en is dat het eerste scheurtje in de coalitie? Voor het voorstel maakt het niets uit, want met steun van Groen Links zal het worden aangenomen in de Raadsvergadering van 6 juni en kan in november de spade de grond in. LW en HvW gaven aan er nog niet uit te zijn.

Ongetwijfeld hebben de wethouder en de Commissieleden zich goed laten informeren door deskundigen alvorens een besluit te nemen om fietspaden op te heffen. Men spreekt over ‘duurzame veiligheid’. Toch zullen veel dorpsbewoners verbaasd zijn over dit besluit en zich afvragen waarom veilige fietspaden, met name aan de Schouwweg Noord, voor veel geld moeten worden opgeheven. Van deze straat kan toch ook een 30 km-weg gemaakt worden zonder het verwijderen van de fietspaden? Er is geen enkele verplichting om het fietspad op te heffen. Het argument dat een paar bewoners hun auto parkeren op een deel van het fietspad is wel erg ‘dun’. Kortom, het besluit ‘voelt niet goed’.

Uit de krant