De vernieuwde Hofcampbrug.
De vernieuwde Hofcampbrug.

Wassenaar kan bijna weer van de vernieuwde Hofcampbrug gebruikmaken

Algemeen

Vanaf begin januari is er gewerkt aan de vernieuwing van de Hofcampbrug en de geplande oplevering eind van deze maand nadert met rasse schreden. Vanaf de wal is het nauwelijks te zien, maar de nieuwe brug heeft een iets hogere doorvaarhoogte dan de oude.

Door Jos Knijnenburg

Met de vervanging van kades langs het Havenkanaal en de Oude Haven is de vervanging van de Hofcampbrug binnen Wassenaar momenteel het tweede waterstaatkundige werk in uitvoering. Het slopen van de oude brug over de Zijlwatering en de bouw van de nieuwe Hofcampbrug waren de afgelopen maanden van dichtbij te volgen. Vanaf de tijdelijke brug tussen het parkeerterrein tegenover het politiebureau en Albert Heijn aan de overzijde van de Zijlwatering was goed te zien waarom de Hofcampweg bijna 5 maanden dicht moest om de klus te klaren. Het leidde op het tijdelijk doodlopende deel van de Hofcampweg naast Albert Heijn niet zelden tot opmerkelijke capriolen van automobilisten die probeerden zo dicht mogelijk bij de supermarkt te parkeren. De oude brug mocht dan aan het einde van zijn levensduur zijn, de sloop van het gevaarte had letterlijk en figuurlijk heel wat voeten in de aarde. Dat gold ook voor de fundering van de nieuwe brug die deels in het water moest worden gebouwd. Een spannend moment voor de bouwers betrof het leggen van de zes betonnen prefab liggers die met behulp een grote kraan vanaf een vrachtwagen op hun plek werden gehesen. Elk 17,5 meter lang die samen de overspanning tussen de oevers vormen. De betonnen constructie als geheel is wat slanker waardoor de doorvaarhoogte voor de pleziervaart op de Zijlwatering op dit punt met welgeteld 10 centimeter is toegenomen. Anno 2023 is een project als de nieuwe Hofcampbrug ook op de socials uitgebreid gedocumenteerd. Mede dankzij personeel van de AW Groep die de nieuwe overspanning in de Hofcampweg in opdracht van de gemeente realiseerde. Wassenaar mag dan aan zee liggen en zeer uitgestrekt zijn, de gemeente is bepaald niet rijkelijk bedeeld met vaarwater voor de pleziervaart. De Zijlwatering vormt de vaarverbinding tussen de Oude Haven en de Princehaven en de Oude Rijn. Eeuwenlang vormde de Zijlwatering in Noord Wassenaar letterlijk een barrière tussen het westen en het oosten. Op oude kaarten uit de zeventiende eeuw is goed te zien hoe midden in het uitgestrekte landschap tussen het dorpje Wassenaar en de Oude Rijn met de aanleg van een voetgangersbrug of ‘hogeboom’, zoals een dergelijk bouwsel in sommige delen van Nederland werd genoemd, het voor het eerst mogelijk werd om de Zijlwatering met droge voeten over te steken. Op de plek van die eerste oeververbinding in Noord ligt nog altijd de Hogeboomsebrug. De meest recente brug over de Zijlwatering werd in oktober 1996 geopend, de voetgangersbrug die het westelijke en het oostelijke deel van het Weteringbos met elkaar verbindt. Niet zo heel lang daarvoor had Wassenaar nog een nieuwe brug over de Zijlwatering gekregen die een directe verbinding tussen de nieuwbouwwijken Weteringpark I en II en een nieuwe route van bus 43 mogelijk maakte. In hoeverre er ooit nog een nieuwe brug over de Zijlwatering tussen Hogeboomsebrug en de Oude Rijn bijkomt in het licht van de ontwikkeling van het nieuwe Valkenhorst in recreatief opzicht is nog niet duidelijk. De planvorming is op dat vlak nog niet voldoende uitgewerkt.

Uit de krant