Over ons

Uitgever:
DE Wassenaarse Krant B.V.
Van Zuylen van Nijeveltstraat 202
2242 AX WASSENAAR
T: 070-517 10 04
F: 070-517 10 06
E: redactie@dewassenaarsekrant.nl
W: www.dewassenaarsekrant.nl

Directie:
Roël Karamat-Ali, directeur
roelkaramat@dewassenaarsekrant.nl
06 - 27 31 07 26

Advertenties:
Jolanda van Vliet
advertenties@dewassenaarsekrant.nl
Sluitingstijd: maandag 10.00 uur.

Redactie:
Iris Oostlander
redactie@dewassenaarsekrant.nl

Beste van het web:
Marco van Leeuwen
marco@dewassenaarsekrant.nl
Inleveren kopij: Deadline: maandag 09.00 uur

Office manager:
Jolanda van Vliet
jolanda@dewassenaarsekrant.nl

Oplage:
14.000.

Correspondenten:
Jan Pieter Becker
Bonnie Klap
Jos Knijnenburg
Geert de Rijk

Fotografie:
Anton Overklift
René de Wit.

De Wassenaarse Krant wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij o.a. de Bibliotheek, het Gemeentekantoor, de Daily Shop en Keurslagerij Groeneveld. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen en advertenties die verstrekt worden via De Wassenaarse Krant in al haar verschijningsvormen, op enigerlei wijze te gebruiken en/of te verspreiden.

Wassenaarders.nl
Op Wassenaarders.nl vindt u dagelijks het laatste nieuws. Van wat er speelt in het dorp, wat er gebeurt, wat er wordt getwitterd en gemaild. In De Wassenaarse Krant vindt u op woensdag de achtergrondverhalen van dit ‘snelle’ nieuws, de gebruikelijke rubrieken zoals Toen en Nu, Wassenaar Feliciteert en Else Kookt, maar ook de Familieberichten, de opsomming van wat er te doen is, de sportverslagen, het aanbod van het Filmhuis en de Bibliotheek en vooral veel ‘lees’verhalen over dorpsgenoten, sporttalenten, bijzondere reizen en avonturen, oftewel: heel veel meer! Op de website van de krant, www.dewassenaarsekrant.nl kunt u foto’s plaatsen, maar ook recepten, tips en reageren op de stelling van de week. Ook vindt u hier de agenda van wat er te doen is in Wassenaar. Wassenaarders.nl, De Wassenaarse Krant en www.dewassenaarsekrant.nl werken samen. Samen zijn wij er voor en door Wassenaar! Werken wij voor en door Wassenaarders!