Over ons

Uitgever:
De Wassenaarse Krant B.V.
Van Zuylen van Nijeveltstraat 202
2242 AX WASSENAAR
T: 070-517 10 04
E: redactie@dewassenaarsekrant.nl
W: www.dewassenaarsekrant.nl

Directie:
Roël Karamat-Ali, directeur
roelkaramat@dewassenaarsekrant.nl
06 - 27 31 07 26

Advertenties:
Jolanda van Vliet en/of Jeanette van der Marel
advertenties@dewassenaarsekrant.nl
Sluitingstijd: maandag 10.00 uur.

Redactie:
Iris Oostlander
redactie@dewassenaarsekrant.nl

Administratie
Gerry Touw
administratie@dewassenaarsekrant.nl 

Office manager:
Jolanda van Vliet
jolanda@dewassenaarsekrant.nl

Oplage:
14.000.

Correspondenten:
Annette Kalkman
Bonnie Klap
Jan Pieter Becker
Lydia Hendriksen

Fotografie:
Anton Overklift
René de Wit.

De Wassenaarse Krant wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij o.a. de Bibliotheek, het Gemeentekantoor, de Daily Shop en Keurslagerij Groeneveld. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen en advertenties die verstrekt worden via De Wassenaarse Krant in al haar verschijningsvormen, op enigerlei wijze te gebruiken en/of te verspreiden.

Wassenaarders.nl
Op Wassenaarders.nl vindt u dagelijks het laatste nieuws. Van wat er speelt in het dorp, wat er gebeurt, wat er wordt getwitterd en gemaild. In De Wassenaarse Krant vindt u op woensdag de achtergrondverhalen van dit ‘snelle’ nieuws, de gebruikelijke rubrieken zoals; Wassenaar Feliciteert en Else Kookt, maar ook de Familieberichten, de opsomming van wat er te doen is, de sportverslagen, het aanbod van het Filmhuis en de Bibliotheek en vooral veel ‘lees’verhalen over dorpsgenoten, sporttalenten, bijzondere reizen en avonturen, oftewel: heel veel meer! Wassenaarders.nl, De Wassenaarse Krant en www.dewassenaarsekrant.nl werken samen. Samen zijn wij er voor en door Wassenaar! Werken wij voor en door Wassenaarders!